Period zimskog mirovanja vinove loze

134

U našim klimatskim uslovima sve sorte vinove loze prolaze kroz period zimskog mirovanja, dok u tropskim predelima vinova loza raste tokom cele godine, ali u takvim uslovima daje plodove slabijeg kvaliteta.

U zoni umerene klime vinova loza tokom hladnog dela godine ne ispoljava vidljivu fiziološku aktivnost, pa kažemo da je loza u stanju zimskog mirovanja ili odmora. Tokom ovog perioda prestaje rast organa loze, a disanje i transpiracija se svodi na minimum.

Period zimskog mirovanja počinje posle otpadanja lišća i traje do početka faze suzenja. U našim klimatskim uslovima ovaj period traje 130 do 150 dana i deli se na dva podperioda: podperiod fiziološkog i podperiod ekološkog mirovanja.

Podperiod fiziološkog mirovanja počinje sa sniženjem temperaturan od 8 do 0 stepeni. Tokom faze fiziološkog mirovanja vinova loza ne počinje vegetaciju bez obzira na spoljne uslove. Podperiod ekološkog mirovanja počinje odmah posle fiziološkog mirovanja i karakteriše se time što vinova loza ne počinje vegetaciju samo zato što nisu obezbeđeni povoljni spoljašnji uslovi. Ovaj podperiod naziva se još i faza prinudnog mirovanja.

Na osnovu stanja čokota, tokom perioda zimskog mirovanja, možemo da zaključimo kakvi su bili uslovi rasta i razvića, kao i nivo primenjenih agrotehničkih mera tokom prethodne vegetacije. Ako su prirodni uslovi i nivo agrotehničkih mera bili optimalni, lastari su dobro sazreli i u njima se nalazi veća količina rezervnih hranljivih materija. Ukoliko u lastarima ima više šećera nego skroba, utoliko je njihova otpornost prema mrazevima veća, a to nam je izuzetno bitno zbog eventualnog oštećenja rodnih okaca na niskim temperaturama.

Osetljivost na niske temperature je sortna osobina i zavisi od porekla sorte. Ako sorta ima duži vegetacioni period i kraću fazu zimskog mirovanja, po pravilu je osetljivija na niske temperature. Za tu grupu sorti se ne preporučuje gajenje u uslovima sa ekstremno niskim temperaturama tokom zime. Grupa sorti koja ima nešto kraći vegetacioni period, a dužu fazu mirovanja, bolje podnosi niske temperature tokom zime i mnogo uspešnije se gaji u uslovima oštrijih zima.

Po pravilu, tokom perioda zimskog mirovanja vinove loze u zasadim nema nekih velikih aktivnost, eventualno ako ranije nije obavljen jesenja duboka obrada zemljišta i đubrenje vinograda. Pred kraj perioda zimskog mirovanja počinje se sa rezidbom, u zavisnosti od površina i raspoložive radne snage, i eventualnom popravkom i održavanjem naslona.

Izvor: dipl. inž. Danko Petrović, PSSS Kragujevac

Foto: Pixabay


reklama