Pesticidi štetniji za pčele više nego što se mislilo

78

Niska nutritivna vrednost hrane koja je dostupna insektima, prouzrokovana intezivnim agrikulturnim aktivnostima, čini ih osetljivijim na štetne efekte pesticida.

Prema novom istraživanju, upotreba pesticida pravi mnogo više štete populacijama pčela nego što se to ranije mislilo.

Izloženost preparatima koji sadrže neonikotinoid, povezana je sa masovnim izumiranjem populacija pčela. Međutim, pesticidi nisu jedini faktor koji utiče na njihovo izumiranje.

Intenzivne agrikulturne aktivnosti smanjuju kvalitet nutritijenata u vidu sećera u nektaru i polenu, kojima se pčele hrane.

Naučnici su otkrili da kad pčele imaju manje šećera u ishrani, šanse da će uginuti prilikom izlaganju neonikotinoidima veće su za čak 50 odsto.

– Ovi nalazi bi trebalo da nas navedu da ponovo porazmislimo o rizicima upotrebe pesticida i govore nam da trenutno potcenjujemo njihove štetne efekte – rekla je Dr Simoun Tosi, sa Univerziteta u Kaliforniji, koja je učestvovala u istraživanju.

Neonikotinoidi su ušli u fokus rasprava donosioca odluka jer predstavljaju opasnost po zdravlje, kako ljudi tako i pčela.

Kako bi došli do ovih zaključaka, naučnici su odgajali kolonije pčela i hranili ih različitim tipovima hrane koji su sadržali različite nivoe nutritijenata, a potom su ih izlagali neonikotinoidima. One pčele koje su imale manje šećera u svojoj ishrani bile su daleko podložnije negativnim efektima tog pesticida. Takođe, došli su do zaključka da ova supstanca utiče na mogućnost pčela da pronađu i skladište hranu. Interesantno je da su pčele, koje su dobijale samo vodu, ali nisu bile izložene pesticidima, preživele duže od onih koje su hranjene.

U kombinaciji sa pređašnjim istraživanjima, zaključeno je da su opasnosti po opstanak pčela mnogo veće i da bi trebalo pod hitno preduzeti akciju.

Izvor: Energetski portal/The Independent

Foto: Pixabay, Pexels


reklama