PIS preporučuje zaštitu kruške, jabuke, breskve i nektarine

402

Porast temperature, ali i moguće padavine u narednim danima, stvoriće uslove za pojavu patogena i štetočina, pa iz PIS-a savetuju zaštitu jabuka, krušaka, bresaka i nektarina.

Zaštita kruške

Na području Srbije zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama cvetanja. U zasadima krušaka, u kojima je otvaranje prvih cvetova registrovano u periodu od 27. do 31. marta, sa padavinama koje se prognoziraju od utorka sledeće nedelje, stvoriće se rizik od infekcije cvetova bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora).

U cilju zaštite kruške od ovog veoma destruktivnog oboljenja, pred najavljene padavine, preporučuje se primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama, kao što je Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%.

Takođe, najavljene padavine mogu stvoriti i povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite kruške od navedenog patogena, pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Dithane M 45, Mankogal extra) u koncentraciji 0,25%.

Prilikom primene pesticida obavezno bi trebalo pridržavati se uputstva za upotrebu. U fazi cvetanja voća potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Zaštita jabuka

Na području Srbije zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja cvetnih pupoljaka i početka cvetanja.

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća iz voćnjaka, registrovana je visoka dozrelost pseudotecija (u nekim regionima čak do 80%) tako da se sa sledećim padavinama očekuje intenzivno oslobađanje askospora i visok rizik od infekcije ovim patogenom.

Od utorka sledeće nedelje se najavljuje višednevni kišni period koji, uz prisutan infektivni potencijal i osetljive faze razvoja jabuke, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje primarnih infekcija čađavom krastavošću jabuke.

U cilju zaštite jabuke proizvođačima se preporučuje da pred najavljene padavine sprovedu hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida: Delan 700 WG, Shanon (ditianon) 0,07% ili Galileo, Fiesta (ditianon) 0,75-1 kg/ha + Chorus 50 WG (ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha ili Calcio, Cormax (ciprodinil) 0,2 kg/ha ili Ciprodex (ciprodinil) 0,5 l/ha ili Neon (ciprodinil) 0,5-0,7 l/ha.

U cilju zaštite od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje se primena nekog od fungicida: Stroby DF, Lunar, Asena (kresoksim-metil) u koncentraciji 0,02%. Takođe, u cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena preporučuje se i mehaničko uklanjanje zaraženih belih mladara.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Zaštita breskve i nektarine

Na području Srbije zasadi ranih i srednjestasnih sorti bresaka i nektarina nalaze se u fazi od cvetovi se smežuravaju, većina latica opada do kraj cvetanja sve latice opale. Sa najavljenim porastom temperatura, u narednim danima se očekuje ulazak i ostalog sortimenta u završne faze cvetanja.

Vizuelnim pregledima zasada bresaka i nektarina i metodom otresanja mladara, regisitrovano je prisustvo odraslih jedinki tripsa (Thysanoptera).

Tripsi su veoma sitni insekti koji svojom ishranom, sisajući sokove iz biljnog tkiva, mogu prouzrokovati velike štete. Odrasle jedinke oštećuju latice, prašnike i tučak. Pored ishrane, ženke svojom legalicom prave i štete polagajući jaja na cvetove. Larve kada se ispile svojom ishranom nanose štete na tučku i tek zametnutim plodovima. Pored direktnih šteta, tripsi su i prenosioci veoma destruktivnih fitopatogenih virusa, a u pojedinim zemljama gde se izvozi naše voće i povrće, pojedine vrste poput kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis) imaju karantinski status, što može ograničiti izvoz naših poljoprivrednih proizvoda.

Proizvođačima bresaka i nektarina preporučuje se pregled zasada na prisustvo tripsa. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, savetuje se primena hemijskih mera zaštite. Samo u zasadima bresaka i nektarina koji su ušli u fazu precvetavanja i formiranja plodnika i kod kojih više nisu prisutni polinatori preporučuje se primena insekticida kao što je Laser 240-SC (spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonom zabranjena!

Prilikom primene pesticida potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Foto: PIS, Pixabay


reklama