PIS savetuje zaštitu bresaka i nektarina od kovrdžavosti lista

688

Na području Srbije zasadi bresaka i nektarina se još uvek nalaze u fazi mirovanja. Međutim, kod pojedinog sortimenta (maj fajer, spring tajm, spring gold, rita star i dr.), i to samo u Podunavskom regionu gde vegetacija svake godine kreće najranije (severni obronci Fruške gore okrenuti prema Dunavu, Smederevski region okrenut prema Dunavu i dr.), očekuje se početak bubrenja pupoljaka. U toj fazi, i u vlažnim uslovima, može doći do ostvarenja infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Preporuka je da se pregledaju rani zasadi u navedenim područjima gde najranije kreće vegetacija i ukoliko se ustanovi bubrenje pupoljaka, primeni neki od registrovanih preparata na bazi bakra:

– Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3%
– Kocide 2000 (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35%
– Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%
– Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1%
– Bakarni oksihlorid 50 (bakar-hidroksid) koncentraciji 0,75%
– Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%

Sprovođenje tretmana se preporučuje pre padavina, u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra.

Foto: PIS, William M. Brown Jr., Bugwood.org


reklama