PIS savetuje zaštitu lubenica

33

Usevi lubenica se u zavisnosti od vremena rasađivanja i skidanja zaštitne folije nalaze u različitim fazama razvoja listova, preko formiranja sporednih stabala, pa do različitih faza cvetanja i pojave prvih plodića. Pregledom useva lubenica uočava se prisustvo lisnih vaši. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju ishranom, vaši su i prenosioci velikog broja biljnih virusa.

PIS Srbije preporučuje proizvođačima pregled useva i ukoliko se uoči prisustvo vaši primena nekog od registrovanih insekticida:

* Polux (deltametrin) 0,03-0,05%
* Kozak (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha
* Closer 120 SC (sulfoksaflor) 200-400 ml/ha

Usled povoljnih uslova u proteklom periodu, praćenih smenom sušnog vremena sa padavinama i temperaturama oko 20°C, na pojedinim parcelama se uočavaju simptomi antraknoze. S obzirom da se i za naredni period najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, sa ciljem zaštite lubenice, preporučuje se primena nekog od fungicida:

* Quadris top (azoksistrobin+difenokonazol) 0,75-1 l/ha
* Teatar plus 1 l/ha
* Sercadis plus (fluksapiroksad+difenokonazol) 0,6 l/ha

Navedeni preprati pružiće zaštitu i od prouzrokovača crne pegavosti i pepelnice, za čiji razvoj takođe vladaju povoljni uslovi u proizvodnji.

Foto: PIS Srbije, Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org


reklama