Pivska komina u ishrani životinja

61

Za proizvodnju piva koriste se ječam i hmelj, a kao sporedni proizvodi nastaju pivski kom, ječmene sladne klice i pivski kvasac.

Sporedni proizvodi industrije piva primarno dolaze u svežem stanju, zbog čega se brzo kvare. Sušenjem svežih sporednih proizvoda industrije piva dobijaju se suva hraniva koja se mogu dugo čuvati.

Sveži pivski kom (komina, treber, trop) je ostatak kod proizvodnje piva, a sastoji se od ječmenog slada i zrna žita. Sadrži 75-80% vode, lako se kvari i može izazvati gastrointestinalna oboljenja. Boje je svetlo mrke do sivomrke, a mirisa na fermentisana zrna žita. Sadrži do 6% proteina. Sveža pivska komina dobro deluje na povećanje mlečnosti krava, zbog čega je cenjeno hranivo. Muznim kravama se daje posle muže kako mleko ne bi primilo miris komine. Kravama se daje 10-16 kg dnevno, tovnim govedima 10-20, a tovnim svinjama do 3 kg. Mladim životinjama i bremenitim kategorijama ne bi trebalo davati sveži pivski kom. Upotrebljava se i za siliranje sa suvljim kabastim hranivima.

Suvi pivski kom dobija se sušenjem svežeg pivskog koma. U suvoj materiji može biti 22-25% proteina. Vredno je proteinsko hranivo. Proteini imaju povoljan aminokiselinski sastav. Međutim, sadrži oko 14% celuloze i pomalo je voluminozno hranivo. Po energetskoj vrednosti sličan je mekinjama. Daje se muznim kravama i tovnim govedima suv ili navlažen, u količini do 30% u smeši. Dobro je hranivo za ovce i konje. Svinjama se ređe daje. Biljojedi bolje vare suvi pivski kom nego svinje.

Izvor: „Ishrana domaćih životinja“ (prof. dr Nemanja Ševković, prof. dr Simeon Pribićević, prof. dr Isidor Rajić)

Foto: Free Images


reklama