Plamenjača salate

303

Gljivica Bremia lactucae je jedan je od najrasprostranjenijih patogena zelene salate, a najveće štete izaziva na mladim biljkama u staklenicima i plastenicima, ali i na usevima u polju.

Simptomi se mogu javiti već na veoma mladim biljkama, na kotiledonima gde često dolazi do obilne sporulacije parazita. Ovakve biljke obavezno ubrzo uginjavaju. Na listovima kod starijih biljaka javljaju se krupne uglaste pege oivičene lisnim nervima. One su najpre hlorotične, pa zatim požute i na kraju poprimaju mrku boju. U okviru pega sa donje strane lista pri povoljnim uslovima dolazi do sporulacije parazita koja se uočava kao beličasta prevlaka. Ovaj simptom se uglavnom javlja na obodu lista. Posle berbe ovakve biljke se veoma kratko čuvaju.

Parazit se održava i prezimljava u formi micelije u biljnim ostacima. Simptome plamenjače salate je potrebno dijagnostički razlikovati od sive i bele truleži, jer sredstva koja deluju na plamenjaču nisu efikasna na sivu i belu trulež i obrnuto.

Mere borbe sastoje se prevashodno u primeni preventivnih mera – uklanjanje biljnih ostataka, plodored, korišćenje dezinfikovanog supstrata za proizvodnju rasada, zaštita mladih biljaka već u fazi prvog pravog lista, smanjeno i kontrolisano korišćenje azotnih đubriva. Salatu rasaditi na stalno mesto sa nešto većim rastojanjem u redu i između redova, tako da se obezbedi dobro provetravanje i onemogući zadržavanje rose. Za zaštitu mlađih biljaka mogu se koristiti fungicidi kao što su Aliette 80WP 0,35%, Infinito SC 1,6 l/ha, Signum 1,5 kg/ha i slično, vodeći računa o karenci ovih preparata.

U proizvodnji zelene salate u zaštićenom prostoru najznačajnije su preventivne mere koje se sastoje u poštovanju plodoreda, dezinfekciji zemljišta, kvalitetnoj nezi i preventivnoj zaštiti rasada.

Izvor: dipl. inž. Zorica Lazić, PSSS Užice

Foto: Gerald Holmes, California Polytechnic State University at San Luis Obispo, Bugwood.org


reklama