Planiranje prihrane strnih žita

41

Predstojeće prihranjivanje strnih žita potrebno je planirati na određenim osnovama. Preporučuje se da se u januaru obavi uzorkovanje zemljišta za analizu N-min metodom. Na osnovu dobijenih rezultata vrši se planiranje količina azota za prihranu.

Ovo je veoma važno zbog odabira vrsta azotnih đubriva za prihranu, jer različita vrsta đubriva imaju i različitu brzinu delovanja.

Po ranijim istraživanjima i rezultatima potrebe su se kretale od 30-120 kg/ha azota. Čak postoje i primeri gde se prihrana izostavlja usled velikog sadržaja nitratnog azota. Nije moguće uniformno delovati po lokalitetima, već je svaka parcela posebna i ima svoju optimalnu dozu za prihranu.

Prvi termin za prihranu u našim uslovima je od druge dekade februara pa do početka marta. To zavisi od stanja useva, plodnosti zemljišta, vremena setve i rasporeda lakopristupačnog azota po dubini. Bilo je primera da je postojala potreba i mogućnost prihrana i u januaru.

U svakom slučaju, preporučuje se analiza zemljišta u tri sloja po dubini na sadržaj lakopristupačnog azota i na osnovu rezultata i ostalih parametara preračunati potrebne količine azota.

Izvor: dipl. inž. Goran Pavlović, PSSS Smederevo

Foto: Pixabay


reklama