Plava trulež uskladištenih plodova jabuke

259

Plava trulež na uskladištenim plodovima jabuke dovodi do pojave kružnih vodenastih pega koje se šire i po površini i po unutrašnjosti ploda. Zaraženi plodovi dobijaju plesniv, ustajao miris. U uslovima povoljnim za razvoj gljive dolazi do pojave plavo-zelene plesni.

Prouzrokovači plave truleži su gljive iz roda Penicillium. To su uglavnom patogeni rana, ali mogu da prodru i kroz prirodne otvore. Plodovi oštećeni prilikom berbe su naročito podložni infekciji.

Gljive iz roda Penicillium mogu produkovati širok spektar različitih mikotoksina (citrinin, patulin, orhatoksin A, penitrem A) od kojih je najznačajniji patulin. Potencijalno je kancerogen, a dokazan je štetan imunološki neurološki i gastrointestinalni efekat patulina na ljudski organizam.

Zbog toksičnog i potencijalno kancerogenog dejstva, u Evropskoj Uniji zakonski je regulisana maksimalno dozvoljena koncentracija patulina koja iznosi 50µg/l za sokove, 25µg/l za čvrste proizvode od jabuke i 10µg/l za dečju hranu.

Mere zaštite

Neophodno je primeniti preventivne mere koje obuhvataju pažljivo rukovanje plodovima tokom berbe i pakovanja, higijensko održavanje skladišta, što brže rashlađivanje plodova nakon berbe kao i izdvajanje i uništavanje nagnječenoih i trulih plodova. Primena fungicida pre berbe (aktivne materije piraklostrobin i boskalid) ili potapanje plodove posle berbe a pre skladištenja u suspenziju ili emulziju fungicida (a.m. fludioksonil i pirimetanil) predstavljaju efikasno rešenje.

Primena etarskih ulja i biljnih ekstrakarta u suzbijanju fitopatogenih gljiva sve više dobija na značaju. Etarska ulja eukaliptusa, limunske trave i majčine dušice korišćena su kao preventivna mera zaštite jabuke od P. expansum .Takođe etarska ulja ruzmarina, cimeta i karanfilića negativno utiču na sporulaciju i vitalnost spora. Ispitan je uticaj biljnih ekstrakta belog luka, majčine dušice, lavande i ginka na rast i razvoj micelije P. expansum. Ekstrat belog luka se pokazao efikasan pri primeni u tečnom stanju i isparavanjem, a ekstrati drugih biljaka bili su zadovoljavajući pri primeni u tečnom stanju.

Izvor: dipl. inž. Ružica Đukić, PSSS Jagodina

Foto: Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org


reklama