Počinje akcija “Pretvorimo kvart u park za zeleni Novi Sad”

21

Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada je u okviru Programa korišćenja sredstva budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2021. godinu, između ostalog, namenila sredstva u iznosu od 10.400.000,00 dinara za očuvanje i unapređenje zelenila malih urbanih celina, a u cilju povećanja zelenih površina na teritoriji glavnog grada Vojvodine i podsticanja građana da svoje slobodno vreme posvete aktivnom boravku u zelenom okruženju tokom cele godine.

S tim u vezi, Grad Novi Sad pokreće akciju “Pretvorimo kvart u park za zeleni Novi Sad”, u okviru koje inicijativu za uređenje zelenila na javnim površinama na teritoriji Grada Novog Sada podnose stambene zajednice preko svojih organa ili profesionalnih upravnika kome su povereni poslovi upravljanja.

Prijave se podnose u periodu od 1. do 30. septembra 2021. godine putem e-maila-a: office.zivotnasredina@uprava.novisad.rs.

PRIJAVU preuzmite OVDE.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine će u saradnji sa stručnim timom imenovanim u Radnoj grupi za održvi razvoj Grada Novog Sada i JKP “Gradsko zelenilo“ Novi Sad, posle pregleda i razmatranja prispelih prijava, pregleda stanja prijavljenih površina na predloženim lokacijama i vrste predloženih radova, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, odabrati lokacije na kojima će se sprovesti akcija očuvanja, unapređenja i podizanja zelenila.

Prednost u odabiru lokacija za očuvanje, unapređenje i podizanja zelenila će imati delovi Novog Sada koji imaju manje površina pod zelenilom i površine koje su devastirane.

Dobro planirano i očuvano zelenilo predstavlja jedno od najvećih bogatstava svakog urbanog mesta i ima centralnu ulogu u održivom razvoju gradova te se pozivaju svi Novosađani da pošalju svoje predloge lokacija za ozelenjavanje i da ulepšaju svoje okruženje.

Foto: Grad Novi Sad, Gradsko zelenilo-Novi Sad


reklama