Podešavanje sejalice za siguran rod

84

Rezultati brojnih istraživanja ukazuju na neophodnost prilagođavanja režima rada sejalica karakteristikama semena i uslovima na parceli.

Visoka preciznost u radu, kao i mogućnost prilagođavanja pneumatske sejalice za specifične uslove pojedinačne parcele daje prednost ovakvim sejalicama u odnosu na sejalice manjeg tehnološko–tehničkog kvaliteta. Manipulacija sejalicom je veoma bitna i to od transporta (od domaćinstva do parcele i nazad), podešavanje i provera sejalice pre puštanja u rad kao i kontrola rada sejalice tokom setve.

Transport – mogućnost transportnog položaja (uzdužno kopčanje) ili preklapanje, ako ne postoje ove dve mogućnosti obavezno je vidno obeležavanje zbog sigurnosti u saobraćaju.

Odabir ogovarajućeg agregata (traktor) po pitanju snage i hidraulike (vrlo je bitno da nema problema prilikom dizanja i spuštanja sejalice). Takođe i kardanski pogon da je odgovarajući po snazi i broju obrtaja. Postoji mogućnost kontrole broja obrtaja pogonskog vratila, što je važno zbog podešavanje pod i nadpritiska.

Na osnovu parametara sejalice i agregata podešavati markere koji bi trebalo da ostavljaju jasne i vidljive tragove bez prekida, a najvažnije je da omogući tačno spajanje prohoda sejalice.

Podešavanje sejalice po horizontalnoj i vertilkalnoj liniji je takođe bitno i obavezno pre puštanja sejalice u rad.

Podešavanje setvenog aparata kao najbitnijih elemenata kvalitetne setve je primarno. Dubina setve, razmak između semena i brzina setve.

Brzina setve je ograničena faktorima na terenu. Sama brzina zavisi od sledećih faktora: kvalitet predsetvene pripreme, snage traktora, veštine rukovaoca agregata, postignuti kvalitet setve (prazna i dupla mesta, ujednačena dubina setve, krivudavi redovi).

Po izvršenju podešavanja sejalice, neposredno pred setvu poželjno je izvrštiti proveru podešenosti svih parametara. Naravno, po ubacivanju semena u sanduk za seme ručnim okretanjem pogonskih točkova dok je hidraulika na traktoru u podignutom položaju proveriti da li setvena ploča povlači seme iz mase. Zatim, da li jedan otvor na ploči povlači jedno seme ili više ili možda ima praznih mesta na ploči (u zavisnosti od toga fino podesiti skidač semena ili pritisak). Sejalica bi trebalo da zauzme pravac kretanja u pravcu oranja po najdužoj liniji, odnosno da setveni sklop (agregat – sejalica) ima što manje gubitaka vremena u okretanju i sa što manje uzvrstaka.

Posle puštanja sejalice u rad potrebno je proveriti dubinu setve otkopavanjem zemlje, kao i raspored u redu (razmak između semena u centimetrima. Takođe je bitno da se proveri kvalitet zagrtanja nagaznim točkovima. Provera uklapanja, odnosno tačnog spajanja prohoda se proverava prilikom prvog okretanja i drugog okretanja agregatairanog sistema.

Izvor: Goran Pavlović, savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, Smederevo

Foto: Agro TV, Pixabay


reklama