Pojačan nadzor hrane životinjskog porekla pred praznike

38

Pred novogodišnje i božićne praznike veterinarski inspektori vrše pojačan nadzor i kontrolu hrane životinjskog porekla u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, saopštila je danas Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kontrola se sprovodi počevši od ulaza sirovine koja služi kao polazna osnova za izradu kontrolisane hrane, procesa proizvodnje, higijene, uslova skladištenja do distribucije gotovog proizvoda. Službene kontrole objekata pod nadzorom, planiraju se i sprovode u cilju utvrđivanja poštovanja opštih i posebnih uslova higijene hrane u skladu sa važećim zakonskim odredbama koje se odnose na provere mikrobioloških kriterijuma na osnovu analiza u primeni principa samokontrole i HACCP-a, poštovanja načela dobre higijenske i dobre distributivne prakse svih subjekata u poslovanju sa hranom.

U svim objektima u maloprodaji (samousluge, prodavnice delikatesa, ugostiteljski objekti, ribarnice, pijace) veterinarskom inspektoru se daju na uvid dokumenta kojima se dokazuje poreklo i sledljivost za svu količinu zatečene hrane životinjskog porekla namenjene prodaji. Ukoliko se ne može dokazati sledljivost i poreklo, veterinarski inspektor nalaže neškodljivo uništavanje iste kao nebezbedne za konzumiranje odnosno ishranu ljudi.

Apeluje se na potrošače da, i pored stalnih kontrola i nadzora koje sprovodi veterinarska inspekcija, obrate pažnju i da kupuju hranu isključivo u registrovanim ili odobrenim objektima za proizvodnju i prodaju hrane – samoposlugama, hipermarketima, specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice), ili od lokalnih proizvođača koji su registrovani za proizvodnju po tradicionalnim metodama.

Ukoliko se odluče za kupovinu na pijacama, potrošači treba da biraju registrovanih proizvođača, gde je jasno istaknut registarski broj gazdinstva i datum proizvodnje, kao i da obrate pažnju na higijenu lica koja manipulišu hranom, higijenu posuda i alata koji se koriste pri rukovanju hranom i naravno, na postojanje deklaracije proizvoda koja treba da sadrži najmanje naziv proizvođača, kontrolni broj objekta, datum klanja, proizvodnje, odnosno zamrzavanja, rok upotrebe i temperaturu čuvanja hrane.

Veterinarska inspekcija savetuje da se poštuju uputstva proizvođača o načinu pripreme hrane i načinu konzumacije, posebno roku trajanja proizvoda pre i posle otvaranja ili manipulacije. Dobro je obratiti pažnju na izgled, boju, eventualna oštećenja, buđ ili neprijatne mirise, a takođe bolje je, kad god je to moguće, da se ne kupuje unapred samleveno meso, već da kupac zahteva da se meso samelje u njegovom prisustvu, sem ako nije originalno upakovano i deklarisano. Takođe, apeluje se da kupci čuvaju fiskalne račune, a da se u slučaju uočene nepravilnosti obrate nadležnoj inspekciji.

Izvor: Uprava za veterinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Foto: Pixabay


reklama