Pokazatelji poslovanja poljoprivrednog gazdinstva

166

Kako bi poljoprivredno gazdinstvo funkcionisalo i razvijalo se, nije samo potrebno da ostvaruje određeni obim proizvodnje, već da to valorizuje i na tržištu.

Drugim rečima, trebalo bi da obezbedi takav obim proizvodnje koji će pokriti troškove poslovanja, kojim će omogućiti rast i razvoj.

Dakle, ekonomski uspeh gazdinstva se može posmatrati kroz kvalitet reprodukcije, odnosno kroz odnos rezultata i ulaganja (ekonomski uspeh = rezultat reprodukcije / ulaganje u proizvodnju).

Naravno da je cilj bavljenja bilo kojom proizvodnjom, pa tako i poljoprivrednom, ostvarivanje što većeg finansijskog rezultata, odnosno dobiti (dohotka), uz što manja ulaganja, a da bi se to desilo potrebno je pridržavati se određenih ekonomskih principa, pre svega: produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.

Produktivnost je osnovni ekonomski princip proizvodnje koji se izražava odnosom između ostvarenog obima proizvodnje i utrošaka radne snage (P = Q / R). Da bi mogli da realnije iskažemo obim, odnosno njegovu vrednost, potrebno je da količinu proizvedenih proizvoda pomnožimo tržišnom cenom po jedinici proizvoda (P = Q * Cq / R) čime ćemo dobiti stvarnu sliku produktivnosti.

Ekonomičnost predstavlja princip koji stavlja u odnos vrednost proizvodnje i troškove materijala, sredstava za rad i radne snage (E = V / T), tj. realizovanu i naplaćenu proizvodnju na tržištu i ukupne troškove.

Ukoliko ukupne troškove oduzmemo od ukupnog prihoda (vrednosti realizovane proizvodnje) možemo izračunati kolika je dobit (D= V – T).

Ovo pokazuje direktnu vezu između ekonomičnosti kao principa i dobiti kao njegovog realnog iskaza.

Šta to u praksi znači možemo videti na prostom primeru:

Poljoprivredno gazdinstvo je proizvelo i prodalo proizvoda u vrednosti od 4.500.000 dinara, uz postojeće ukupne troškove od 3.000.000 dinara. Ekonomičnost poljoprivrednog gazdinstva (koeficijent ekonomičnosti) iznosi :

E = 4.500.000 / 3.000.000 = 1,5

Ovo pokazuje da je na svaki dinar troškova ostvareno 1.5 dinara prihoda.

Stavljanjem u odnos ukupnih troškova i ukupne vrednosti proizvodnje može se dobiti koliko je na svaki dinar prihoda učinjeno troškova:

E = 3.000.000 / 4.500.000 = 0,666

Razlika između 1 – 0,666 = 0,334 predstavlja prosećno ostvarenu dobit po jednom dinaru realizovane vrednosti na tržištu.

Najvažniji princip svakako je rentabilnost. Da bi poljoprivredno gazdinstvo bilo uspešno nije dovoljno ispoštovati samo principe produktivnosti i ekonomičnosti, već i rentabilnosti.

Rentabilnost se posmatra kao odnos ostvarene dobiti i angažovanih sredstava (R = D/ S).

Što je indeks veći, gazdinstvo je uspešnije.

U praksi pri iskazivanju rentabilnosti proizvodnje moguće je rentabilnost izračunavati i kao odnos dobiti i tržišne vrednosti proizvodnje.

Izvor: dipl. ing. Saša Stamenković, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay, visitsombor.org, oplenackaberba.com


reklama