Pokrajina sa 23 miliona podržava poljoprivredno obrazovanje

34

Vojvodina je ponudila ukupno 23 miliona dinara preko konkursa za finansiranje intenzivnijeg korišćenja poljoprivednog zemljišta kojima raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne i druge škole koje obrazuju poljoprivrednu struku.

Cilj konkursa je unapređenje obrazovanja studenata i učenika kroz praktičnu nastavu korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije.

Po prijavi, pokrajina je spremna da bespovratno finansira pun iznos koji je kod srednjih škola do 2,5 miliona dinara, a za fakultete do 4,5 miliona.

Prijave za pokrajinsku podršku po ovom konkursu mogu se podneti do 26. februara.

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave

Foto: Facebook


reklama