Pokrajina za komasaciju ponudila podršku od 70 miliona dinara

61

AP Vojvodina sa ukupno 70 miliona dinara podržaće aktivnosti na komasaciji koje sprovode gradovi i opštine.

Novac je ponuđen preko javnog konkursa, a bespovratna podrška pokrajine može iznositi do 60 odsto od ukupne vrednosti radova bez PDV-a, odnosno do maksimalnih 20 miliona dinara po jednoj prijavi.

Za podršku mogu da konkurišu jedinice lokalne samouprave, a prijave moraju biti za realizaciju aktivnosti koje su definisane programima komasacije, odnosno aktivnosti koje su utvrđene ugovorima sa izvođačima geodetsko tehničkih radova.

Cilj pokrajinske podrške je ukrupnjavanja poljoprivrednih parcela i stvaranje pretpostavki za podizanje nivoa uređenosti teritorija katastarskih opština.

Opštine i gradovi za pokrajinska sredstva za komasaciju mogu konkurisati do 12. marta.

Tekst konkursa

Pravilnik

Tabela

Uputstvo za online prijave na konkurs

Foto: Pixabay


reklama