Pokrenut Informacioni sistem šuma Evrope

6

Evropska agencija za životnu sredinu (EEA) pokrenula je ambiciozan projekat uspostavljanja Informacionog sistema šuma Evrope (Forest Information System Europe – FISE).

Na drugom sastanku nacionalnih referentnih centara za šume, predstavljen je prototip platforme novog informacionog sistema za šume, sa postojećim i potencijalnim novim indikatorima koje bi trebalo razviti, saopšteno je iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Posebno je naglašena potreba da se koriste mape Copernicus programa, pored CORINE Land Cover i nacionalnih ortofoto snimaka, kako bi se postigla harmonizacija na panevropskom nivou.

U radnom delu sastanka definisani su potencijalni novi indikatori sa izvorom informacija i preliminarnom metodologijom, kako bi se dobila potpuna slika stanja i promena šumskih ekosistema. Informacioni sistem šuma Evrope zajedno sa pripremom nekoliko setova izveštaja realizovaće se u naredne 4 godine.

Izvor: eKapija

Foto: Pixabay


reklama