Pokretanje plasteničke proizvodnje

110

Veliki broj gazdinstava na svojim okućnicama imaju plastenike i za svoje potrebe gaje povrće, a sve veći broj mlađih osoba je zainteresovan za plasteničku proizvodnju.

Jesen je pravo vreme da se krene s prvim radovima. Prioritet je odrediti položaj plastenika, izabor folije, priprema zemljišta i semena. Tehnologija proizvodnje na otvorenom i u zaštićenom prostoru je slična, ali ima još mnogo detalja gde mora da se obrati pažnja jer su greške česte. Stvaranjem dobrih uslova pogoduju ne samo gajenim biljkama, već i korovskim biljkama, pa i štetočinama. Zato je borba s njima teža i zahtevnija.

Kvalitet i stanje zemljišta su jako bitni i ono mora da ispunjava određene uslove i kvalitete. Kvalitetna zemljišta moraju da ispunjavanju sledeće uslove:

* dobra plodnost, dobar vodno-vazdušni režim, da su rastresita, ravna i da ima visok sadržaj humusa od 3 do 5%
* da nisu zakorovljena
* da nemaju ostatake pesticida i teških metala
* da ne sadrže uzročnike bolesti i štetočine, posebno nematode, i da je nivo podzemnih voda najviše do 1,0 m ispod površine

Pre postavljanja plastenika trebalo bi da se sprovede kvalitetna obrada zemljišta, podrivanje, ravnanje i usitnjavanje, ali i postavi drenažni sistem sa odvodnim kanalima. Ukoliko se ne bi sprovela drenaža vrlo brzo bi došlo do zabarivanja i zaslanjivanja zemljišta, kao posledica intenzivnog navodnjavanja koja se primenjuje pri proizvodnji u zaštićenom prostoru. Dobro bi bilo da se ostvari mogućnost kontrole odvođenja vode, odnosno da se zna koliki deo vode biljka iskoristi.

Dezinfekcija zemljišta je obavezna mera, a cilj je da se unište biljne štetočine još pre početka proizvodnje u plasteniku.

Dezinfekcija zemljišta se obavlja pre zasnivanja rasada, dok se kompost za tople leje, sandučići i saksije dezinfikuju uvek posle pripreme, a pre setve. Brojne štetne insekte, parazite koji prouzrokuju poleganje, i seme korova najefikasnije uništava vodena para. Uređaji za ovu meru su skupi, pa se zemljište najčešće zaliva rastvorom cineba, benomila ili previkura, fungicida koji samo sprečavaju razvoj bolesti. Ako se tokom obrade otkriju žičari, rovci ili larve gundelja, preporučuje se rasturanje zemljišnih insekticida.

Protiv podgrizajućih sovica preventivno se unose „tetaton granule”. Korove, posebno u manjim plastenicima i lejama, najbolje je uklanjati ručno ili plamenom.

Pored zemljišta, obavezno je dezinfikovati pribor i alat, koji se potapaju u rastvor masne sode ili plavog kamena (5%).

Drveni ramovi, sandučići i kolje ostave se nekoliko sati u rastvoru karboleuma (priprema se od 10 do 15 litara ovog sredstva i 100 litara vode). Posle izvođenja ove mere, predmeti i alati se obavezno ostave nekoliko sati napolju, da se prosuše i da karboleum izvetri.

Seme proizvedeno na svom gazdinstvu pre setve trebalo bi dezinfinkovati fungicidima na bazi tirama. Uvek prednost dati deklarisanom semenu, proverenih semenskih kuća jer je već zaštićeno.

Izvor: dipl. inž. Dragan Mijušković, PSSS Jagodina

Foto: Envato


reklama