Ponovo omogućena plovidba na Malom Staparu

36

Završeni su radovi na remontu prevodnice Mali Stapar na kanalu Vrbas – Bezdan, te je tako ponovno uspostavljen rečni saobraćaj kroz ovu prevodnicu.

Posle izvršenog posla, vrednosti 97 miliona dinara, prevodnica je ponovo u funkciji, a ovi radovi doprineće, pre svega, razvoju nautičkog, a naročito ruralnog turizma u ovom delu Bačke.

Ovo je prva, ozbiljnija rekonstrukcija objekta posle više od četrdeset godina. Remont prevodnice obuhvatao je građevinske radove na komori objekta i mašinske radove na njenim kapijama, ali je tom prilikom saniran i most na prevodnici zbog velikih oštećenja.

Prevodnica na Malom Staparu je biser industrijske baštine u Vojvodini. Puštena je u rad 1802. godine, a napravljena je da propušta brodove do 500 tona nosivosti. Kapija prevodnice otvara se na ručni pogon, a ceo kompleks objekata stavljen je pod zaštitu države.
Foto: JVP „Vode Vojvodine“


reklama