Poremećaj ponašanja goveda

34

Svako nespecifično ponašanje kod goveda najčešće ukazuje na neki zdravstveni problem.

Tako, na primer, igranje jezikom je poremećaj vezan za hranidbeno ponašanje. Dešava se i kod teladi i kod odraslih grla i najčešće pre i posle obroka. Uzrok je nasledni faktor, rano odbijanje teladi (prestanak sisanja) ili oponašanje drugih životinja.

Faktori koji pospešuju ispoljavanje ovog ponašanja su nedovoljno kabaste hrane, vezano držanje, veštačko napajanje, jednolično okruženje. Zato je potrebno slobodno kretanje životinja na pašnjaku ili ispustu najmanje nekoliko sati dnevno, onemogućavanje vizuelnog kontakta sa drugim grlima koja ispoljavaju ovaj poremećaj, davanje dovoljno sirove kabaste hrane.

Grla sa ovim poremećajem ponašanja ne bi trebalo koristiti u reprodukciji jer se smatra da je ovo ponašanje naslednog karaktera.

Izvor: dipl. inž. Verica Lazarević, PSSS Jagodina

Foto: Unsplash


reklama