Posledice prerane i prekasne berbe

88

Pravilan trenutak berbe produžava upotrebnu vrednost plodova i omogućava njihovo bolje čuvanje. Postoji više metoda za određivanje optimalnog vremena berbe, a taj momenat zavisiće i od namene plodova (za preradu, upotreba u svežem stanju i slično).

Mnogi poremećaji u kvalitetu plodova koji se javljaju u toku skladištenja posledica su upravo neadekvatnog vremena branja.

Posledice prerane berbe:

– Plodovi većine voćnih vrsta rastu sa manjim ili većim intenzitetom sve do dostizanja fiziološke zrelosti
– Porast prečnika ploda kod jabuke i kruške 20 dana pre berbe može da iznosi i 1%, a pred samu berbu 0,1-0,5% dnevno
– Preranom berbom se znatno smanjuje prinos, što znači da je prosečna masa plodova u takvim slučajevima znatno manja
– Prerano ubrani plodovi nemaju dovoljno izgrađenu pokožicu, površina im je relativno veća u odnosu na masu pa je i gubitak vode transpiracijom znatno veći (na primer, zeleni plodovi zlatnog delišesa izuzetno brzo smežuravaju)
– U prerano ubranim plodovima kutikula je nedovoljno formirana i sa tanjom voštanom prevlakom
– Osnovna boja pokožice je suviše zelena i nema pokrovne boje kod perano ubranih plodova
– Plodovi nemaju tipičnu aromu, često su trpki i bez karakterističnog ukusa
– Prerano ubrani plodovi smokve su neupotrebljivi, a kod jabuke su podložniji pojavi gorkih pega

Posledice prekasne berbe:

– Pri suviše kasnoj berbi često je otpadanje najlepših plodova
– Pojava fizioloških oboljenja, na primer jonatanove pege i staklavost ploda jabuke, koji su najčešće posledica prekasne berbe
– Gljivična oboljenja se javljaju mnogo intenzivnije za vreme čuvanja kasno ubranih plodova
– Prekasno ubrani plodovi su suviše meki i loše transportabilnosti, a sposobnost da se duže čuvaju je smanjena

Berba u više faza

Zrenje plodova raznih voćnih vrsta (jabuka, kruška, breskva, jagoda, kupina i slično) dosta je rastegnuto. Zbog toga se plodovi često beru u više faza. Na ovaj način se dobijaju plodovi ujednačenog kvaliteta i mnogo su pogodniji za lagerovanje i preradu, a za vreme čuvanja su manji gubici. Kod jabuke se preporučuje berba u dva navrata, naročito ako je rod obilan, a postoje velike razlike u krupnoći plodova. Pri berbi zimskih sorti jabuka u više faza prva berba je za dugo čuvanje, druga za kraće, a treća za direktnu prodaju (bez čuvanja). Breskvu bi trebalo brati u više navrata (3-4), jagodu (3-5), kupinu 5-7 puta jer plodovi ove voćne vrste ne sazrevaju u isto vreme.

Izvor: Dejan Stefanović, PSSS Negotin

Foto: Pixabay


reklama