Postignut dogovor o priznavanju nacionalne oznake za organsku proizvodnju između Srbije i Republike Srpske

33

Ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Republike Srpske, Branislav Nedimović i Boris Pašalić, dogovorili su priznavanje nacionalne oznake Srbije za organsku proizvodnju i organske proizvode Republike Srpske kao punovažne oznake na tržištima Srbije i Srpske.

Ministri su konstatovali da su i pored otežanih uslova saradnje usled pojave pandemije virusa Covid-19, između dve sednice vlada realizovane brojne aktivnosti na realizaciji Protokola i Sporazuma o saradnji dva ministarstva, kao i aktivnosti definisane sa 10. zajedničke sednice vlada Srbije i Republike Srpske.

Na sastanku održanom na marginama zajedničke sednice vlada Republike Srbije i Srpske u Istočnom Sarajevu, Pašalić i Nedimović su konstatovali da većina dogovorenih aktivnosti i dalje ostaje prioritetna, a naročito u oblasti protivgradne zaštite u regionu Podrinja.

Osim toga, prioritetno je jačanje kapaciteta semenske proizvodnje u Srpskoj, saradnja između Uprave za agrarna plaćanje Srbije i Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, unapređenje poljoprivrednog zadrugarstva Republike Srpske, kao i daljeg jačanja i razvoja saradnje u oblasti organske proizvodnje.

U oblasti veterinarstva dogovorena je saradnja na implementaciji mera fleksibilnosti u objektima malog kapaciteta i tradicionalnoj proizvodnji, kao i zajednička izrada Planova hitnih mera i razmene iskustava sa terena kod pojave zaraznih bolesti.

Ministri su u oblasti vodoprivrede dogovorili nastavak saradnje na provođenju projekta „Program za integrisani razvoj koridora reke Save i Drine“, koji se finansira iz sredstava Svetske banke, te nastavak saradnje između hidrometeoroloških zavoda Srbije i Republike Srpske.

U oblasti šumarstva razgovarano je o unapređenju saradnje u oblasti prerade drveta, kao i unapređenja proizvodnje sadnog materijala brzorastućih vrsta šumskog drveta i podizanja plantaža u inundacionim zonama Republike Srpske kroz saradnju sa preduzećem Šume Republike Srpske, Vode Srpske i Instituta za nizijsko šumarstvo iz Novog Sada.

Foto: Ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Free Images


reklama