Postupci za bolju i funkcionalniju zadrugu

97

Da bi zadruga bila funkcionalna, mora da vodi poslovne knjige i posluje preko računa otvorenog u poslovnoj banci. Uspešna zadruga mora da vodi evidenciju o svojim zadrugarima (zadružna knjiga), kao i evidenciju o poslovanju koje ima sa svojim zadrugarima i kooperantima, ukoliko posluje sa kooperantima.

Knjigovodstveni poslovi se poveravaju licima koja su za to kvalifikovana. Kada se poveravaju takvi poslovi posebno se pazi i zahteva da se knjiženja obavljaju po pravilima koja važe za zadružne organizacije, iako po mišljenju računovođa to nije zakonska obaveza, pa će na osnovu toga knjiženje poslovanja zadruge sa članovima obavljati na isti način kao i knjiženje sa onima koji nisu članovi.

Razdvajanje knjiženja je važno i zbog utvrđivanja obima poslovanja zadruge sa zadrugarima jer je to osnov za raspodelu dobiti, ali i osnov za ocenu koliko su pojedini zadrugari verni zadruzi, odnosno u koliko posluju sa svojom zadrugom.

Na kontu na kome se knjiži kapital zadruge obavezno se zahteva da se analitički knjiže pojedinačni udeli na ime svakog zadrugara, člana zadruge, i da se o tome, po godišnjem obračunu obaveštavaju svi članovi zadruge, kao i da se svake godine nivo udela zadrugara ažurira u Agenciji za privredne registre.

Ukoliko zadruga u toku godine prima nove zadrugare ili isključuje stare (zbog različitih razloga, unapred utvrđenih zadružnim pravilima), obavezno bi trebalo zahtevati da se ta promena upiše u Agenciji za privredne registre.

O svim sednicama organa trebalo bi voditi uredne zapisnike i o njihovom sadržaju trebalo bi obaveštavati sve zadrugare, odnosno članove zadruge, jer je informisanje jedan od osnovnih zadružnih principa i osnovna pretpostavka za pravilno odlučivanje. Među zadrugarima ne bi trebalo da postoje tajne.

Zadruga je otvoreno demokratsko društvo svojih članova. Samo tako bazirana zadruga je i uredna i napredna.

Osnovno pravilo za utvrđivanje prava na učešće pojedinačnih zadrugara u raspodeli dobiti je obim poslovanja zadrugara sa zadrugom. Na kraju godine utvrđuje se procentualno učešće zadrugara u vrednosti poslovanja svih zadrugara sa zadrugom.

Zbog toga je važno da se poslovanje zadrugara sa zadrugom knjiži odvojeno od knjiženja poslovanja kooperanata sa zadrugom.

Na taj način će zadrugar koji je ostvario manji obim poslovanja sa zadrugom imati manje, dok zadrugar koji je ostvario veći obim poslovanja sa zadrugom imati veće pravo na učešće u dobiti zadruge. Takođe, na taj način će se zadrugari motivisati da stalno povećavaju obim svog poslovanja sa zadrugom.

Samo najnapredniji domaćini trebalo bi da su uvereni i odlučni u tome da im je zadruga potrebna, kao interesno organizovanje poljoprivrednika. To je i osnovna pretpostavka za uspeh i nada da trud za osnivanje zadruge neće biti uzaludan, kao i da se pokretači inicijative neće kompromitovati u svojoj sredini, nego će, uspehom zadruge svakako povećati i svoj ugled.

Izvor: magistar Branko Tanasković, PSSS Čačak

Foto: Agro TV


reklama