Potrebe ćuraka za hranljivim materijama

51

Poznavanje potreba ćuraka za hranljivim materijama je jedan od bitnih uslova za uspešno gajenje.

Potrebe ćuraka se dele na sledeće kategorije: 0-4 nedelje, 8-10 nedelja, 10-14 nedelja i 14-27 nedelja. Potrebe za hranljivim materijama su veće kod mlađih, a manje kod starijih jedinki.

Kod ćurića do 8 nedelja potrebe za hranljivim materijama su vrlo velike. Ćurićima u prve 4 nedelje života potrebno je proteina od 28-30%, a potrebe za proteinima u uzrastu od 4 do 8 nedelje iznose 25%. U uzrastu od 8 do 10 nedelja potrebno im je 21% proteina, u uzrastu od 10 do 14 nedelja 18%, u uzrastu od 14 do 27 nedelja 16% proteina. Proteini su najbitniji i najskuplji deo hrane i trebalo bi da budu jako kvalitetni.

Potrebe za mikroelementima (manganom, gvožđem, selenom i jodom) mogu se zadovoljiti davanjem premiksa koji ih sadrže. Tu ne bi trebalo pokušavati sa štednjom. Potrebe ćurića za vitaminom A su dvostruko veće nego kod pilića, a smatra se da su uslovljene većim potrebama za proteinima i intenzivnijim metabolizmom. Potrebe ćurića za vitaminom D3 su tri puta veće nego kod pilića. Takođe su visoke potrebe i za niacinom i holinom. Sve ove potrebe se mogu namiriti nabavkom kompletnih smeša koncentrata od renomiranih proizvođača koji imaju standardan kvalitet.

Izvor: dipl. inž. Boban Rosić, PSSS Kruševac

Foto: Pixabay


reklama