Potrebe ovaca za vodom

1

I pored toga što se smatra da ovce mogu više od drugih domaćih životinja da ekonomišu sa vodom, veoma je značajno da one ne oskudevaju u vodi.

To se posebno odnosi na grla u laktaciji, ali i na ostale kategorije ovaca. Žedne ovce slabije konzumiraju hranu, a to nepovoljno utiče na proizvodnju.

Broj napajanja u toku dana i potrebe u vodi zavise od godišnjeg doba (temperature i vlažnosti vazduha), tipa ishrane i količine konzumirane suve materije obroka. Pri tome su, potpuno normalno, potrebe u vodi veće leti nego zimi, veće su pri ishrani suvom hranom nego svežom, a smatra se da je za svaki kilogram konzumirane suve materije hrane potrebno da im se obezbedi 2-5 litara vode.

Posmatrano po godišnjim dobima, prosečne potrebe odraslih ovaca iznose (vode po grlu na dan):
– proleće 3,5 -4 l
– leto 5-6 l
– jesen 3- 3,5 l
– zimu 1,7 – 2,3 l

Izuzetno, kod visokomlečnih grla u laktaciji potrebe mogu da iznose i 10 l po grlu na dan. Za podmladak stariji od pet meseci potrebno je obezbediti vode kao i za odrasla grla. Pored toga, jagnjad bi trebalo da dobijaju vodu za piće od momenta kad počnu da uzimju suvu hranu.

Voda za napajanje trebalo bi da bude čista i sveža, a zimi ne bi trebalo da bude zaleđena. U nedostatku čiste vode može da se desi da ovce zimi uzimaju sneg, a leti piju iz ustajalih bara, što je nepoželjno jer može da dovede do ozbiljnijih poremećaja zdravlja u vidu prehlada, infekcija i invazija. Da do ovoga ne bi dolazilo potrebno je omogućiti ovcama da piju odgovarajuću vodu u dovoljnoj količini. Najbolje je da ovce budu snabdevene vodom tako da mogu da je piju po volji. To se može omogućiti korišćenjem automatskih pojilica u objektima za ovce, dok se na paši životinjama može omogućiti pristup do izvora ili vodotoka. Pri tome je bitno da voda iz izvora ili potoka bude proverenog kvaliteta.

Ukoliko nije moguće obezbediti napajanje po volji, ovce bi trebalo pojiti bar dva puta na dan, iako je bolje da to bude češće. Voda se u tom slučaju daje posle hranjenja ili makar posle konzumiranja jednog dela obroka. Pri tome je značajno napomenuti da se ovcama koje su pred ili posle jagnjenja ne sme dozvoliti da piju prevelike količine vode odjednom. Zbog toga se preporučuje da se ova grla napajaju češće sa manjim količinama vode. Snabdevanje ovaca kvalitetnom vodom za piće u nekim našim krajevima može da bude ozbiljan problem, posebno u sušnim godinama. Međutim, ako se želi uspešna ovčarska proizvodnja, ovaj problem se mora rešiti na odgovarajući način.

Izvor: dipl. inž. Dejan Stanković, PSSS Užice

Foto: Unsplash, Pixabay


reklama