Potrebno ubrzati isplatu subvencija, posebno stočarima

132

Predstavnici Udruženja mladih poljoprivrednika Srbije i Udruženja odgajivača ovaca Srbije razgovarali su sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o aktuelnim pitanjima u sektoru.

Dogovoreno je da se posle usvajanja rebalansa budžeta maksimalno ubrza isplata subvencija za poljoprivrednike, a naročito za stočare zbog objektivnih okolnosti u dinamici proizvodnje i poremećaja u cenama.

Na sastanku je konstatovano da se do kraja nedelje očekuje povećanje cena svinja na 150 dinara, dok bi jagnjad bila 250 dinara za kilogram žive vage. Ministarstvo poljoprivrede podržalo je ideju Mladih poljoprivrednika da daju svoje komentare na Pravilnike i Uredbe kako bi se poboljšala efikasnost mera i kako bi subvencije dobili oni koji se zaista bave poljoprivredom.

Zajednički je konstatovano da je potrebno pojačati kontrolu i inspekcijski nadzor gazdinstava koja su dobila subvencije za mlade poljoprivrednike i mehanizaciju. Ovom prilikom je rečeno da podrška poljoprivredi kroz sredstva iz kredita Svetske banke prestavlja dobar potez države i predlaže se da se sredstva plasiraju pre svega za manja i srednja gazdinstva i ocenjeno je da je kontrola primene ovih subvencija od ključnog značaja za sve poljoprivrednike i državu.

Dogovoreno je da se u narednom periodu održi niz stručnih sastanaka sa nadležnima kako bi se sistem subvencija usavršio, a isplata ubrzala jer postoji značajan broj zahteva koji nisu uredno predati zbog čega dolazi do zastoja u isplatama.

Naime, svaki zahtev koji nije adekvatno podnet dodatno komplikuje proceduru obrade i produžava rok za isplatu korisnicima, a Upravi za agrarna plaćanja otežava rad. Zbog toga će se u narednom periodu rad na informisanju korisnika subvencija pojačati.

Foto: Unsplash


reklama