Prava i obaveze zadrugara po prestanku statusa

21

Status zadrugara može da prestane iz više razloga: istupanjem, isključenjem, smrću zadrugara, prestankom rada zadruge i iz drugih razloga utvrđenih zadružnim pravilima u skladu sa ovim zakonom.

Prestankom statusa zadrugara u suštini prestaju njegova prava i obaveze, ali je zadugar dužan da izmiri sve svoje, pre svega, finansijske obaveze prema zadruzi, a pod uslovima koji su određeni zadružnim pravilima i to pre prestanka statusa zadrugara.

Ukoliko obaveze dospevaju posle prestanka statusa zadrugara, ili nisu izmirene u roku, zadrugar i zadruga su dužni da ispune ove obaveze nezavisno od toga da li je status zadrugara prestao ili nije. Zadrugar, odnosno njegov naslednik ili pravni sledbenik, po prestanku statusa, ima pravo na isplatu, odnosno povraćaj uloga, onako kako je to određeno zadružnim pravilima, a ulozi se ne mogu vraćati pre prestanka odgovornosti zadrugara za obaveze zadruge. Isplata uloga vrši se uglavnom u novcu, može se nadoknaditi i naturalno, a na osnovu pisanog sporazuma zadrugara sa zadrugarom. Zadrugaru kome je prestao ovaj status, odnosno njegovim naslednicima ili pravnim sledbenicima, zadruga vrši isplatu neraspoređene dobiti najkasnije u roku od šest meseci po isteku poslovne godine u kojoj je zadrugar izgubio ovaj status.

Izvor: dipl. inž. Srđan Cvetković, PSSS Knjaževac

Foto: Pixabay


reklama