Pravilna upotreba totalnih herbicida

373

Totalni herbicidi (totali) su neselektivni herbicidi koji se koriste za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, kao i korova sa dubokim korenom (gomolji i rizomi). Upotrebljavaju se u voćnjacima i vinogradima, nepoljopivrednim i industrijskim površinama (suvi kanali, pruge…). Oni deluju kontaktno i služe da se tretirana površina u potpunosti očisti od svih izniklih korova.

Totalni herbicidi su od posebne koristi za suzbijanje korova na strništima nakon žetve. Kada se završi žetva i sakupe svi ostaci, potrebno je sačekati da prodje 15-20 dana, kako bi korov iznikao u što većoj količini. Tada se vrši primena totalnih herbicida i na taj način sprečava šteta koju bi korovi naneli gajenim usevima u narednoj sezoni. Ako je bilo obilnih padavina, pored primene totala, preporuka je i da se izvrši tzv. ljušćenje zemljišta.

Primena totalnih herbicida najefikasnija je u periodu intenzivnog rasta korova, kada dostignu određenu veličinu i fazu. Optimalno vreme za prskanje divljeg sirka je kada dostigne oko 15 cm, u fazi metličenja, a palamida i zubača su najosetljivije u vreme cvetanja. Tada totalni herbicidi deluju kompletno, tako što ih biljka usvaja preko lista odakle dospevaju u korenski sistem i uništavaju ga.

Doziranje ovih sredstava za zaštitu bilja se razlikuje u zavisnosti od vrsti korova koji tretiramo. Za divlji sirak obično je dovoljno 3-5 l, za pirevinu 5-7 l, a za divlju kupinu 10-12 l po hektaru. Proces delovanja totala je 15-20 dana i u tom periodu ne treba obrađivati tretiranu površinu. Totali deluju na zelene iznikle biljke, pa neće imati negativan uticaj na useve sledeće sezone. Ipak, ne smeju se koristiti pre setve šećerne repe na laganom peskovitom zemljištu.

Najvažnije je dobro proučiti i pratiti uputstvo uz kupljeni herbicid i dodatno se posavetovati sa stručnjacima.

Totalne herbicide je najbezbednije primenjivati kada je mirno vreme bez vetra. U suprotnom, kako su neselektivni, mogu uništiti svaku biljku sa kojom dođu u kontakt. Takođe, potrebno je da 6 sati nakon primene bude suvo vreme, jer se u protivnom smanjuje njihovo dejstvo.

Stručnjaci kažu da je najefikasnije prskanje obaviti u popodnevnim i večernjim satima, kada su temperature niže i biljke otvaraju svoje stome na lišću. Još jedan način da korov lakše i brže apsorbuje herbicide sve do korena, jeste da se u rastvor doda đubrivo (npr. 5 kg Uree).

Karenca je 14 dana za predžetveno tretiranje i 35 dana kod nasada.

Totali se mogu koristiti najviše 2 puta godišnje na istom zemljištu. Ne smeju se prskati površine gde će se sejati krompir i soja, niti se na tim mestima napasati stoka.

 

Izvor: www.ratar.rs
Foto: Pixabay


reklama