Pravilno đubrenje zimske salate

236

Proizvođači često, zbog kratkog vegetacionog perioda salate (30-60 dana), ne posvećuju dovoljno pažnje pri gajenju ove kulture, pa su prinosi niži i lošijeg kvaliteta.

Salata ima plitak korenov sistem, jako osetljiv na soli i visok sadržaj hlora, pa je poželjno prihranu obavljati sa đubrivima koja ne sadrže hlo). Pored održavanja optimalne vlažnosti, važno je i pravilno snadbevanje hranjivim materijama, pre svega azotom, fosforom, kalijumom i kalcijumom. Potrebe za hranjivima su 30 mg/m2 N, 10-15 mg/m2 P2O5 i 40-45 mg/m2 K2O.

Što se tiče izbora zemljišta, salati odgovaraju kvalitetna skeletna zemljišta, srednje laka, neutralne do blago kisele pH vrednosti (6,5-5,7).

Za dobru i kvalitetnu proizvodnju od presudnog značaja je optimalno snadbevanje azotom. Veće količine mogu da utiču na produženje vegetacije, usporava se rast i formiranje glavica, dok se listovi deformišu i postaju zadebljali, naborani, grubi i tamne boje. Višak azota dovodi do pada kvaliteta, a usled nedostatak azota usporava se rast i razvoj biljaka. Na listovima dolazi do hloroze i to prvo na donjim starijim listovima. Usled većih nedostataka azota izostaje formiranje glavice.

Salata ima najveće potrebe za fosforom u početnim fazama razvoja, pa je od izuzetne važnosti količine dodavati predsetveno. Nedostatak fosfora usporava rast i razvoj biljaka.

Na usvajanje kalijuma temperatura nema uticaja, za razliku od fosfora i azota, ali zato viši sadržaj soli može da utiče na slabije usvajanje kalijuma. U nekim slučajevima dolazi do blage deformacije listova, a na starijem lišću se javljaju hlorotične fleke.

Važnu ulogu u ishrani salate ima i kalcijum. Nedostatak kalcijuma se manifestuje u pojavi hloroze na rubovima listova – rubna palež lista. List dobija tamnu boju i naboran je.

Salata je osetljiva na nedostatak mikroelemenata bora i mangana. Ako se usev navodnjava mikrorasprskivačima, prihrana se vrši granulisanim đubrivima. Ukoliko se navodnjavanje vrši sistemom „kap po kap“, onda se prihrana vrši istovremeno sa navodnjavanjem.

Izvor: dipl. inž. Mira Miljković, PSSS Jagodina

Foto: Pixabay


reklama