Prednost i nedostaci organskog gajenja maline

237

Organski proizvodi su danas u modi i veoma privlačni za veliki deo populacije stanovništva, uglavnom u razvijenim zemljama. Značaj organske proizvodnje je vrlo bitan jer daje doprinos zaštiti životne sredine i sigurnost u pogledu ispravnosti finalnog proizvoda.

Organski proizvodi odlikuju se visokim stepenom biološke ispravnosti i na tržištu postižu znatno više cene u poređenju sa konvencionalnim. Štetne posledice organske proizvodnje po ekologiju i celokupnu životnu sredinu su minimalne, jer je potpuno zabranjena upotreba hemijskih preparata i đubriva. Međutim, uz sve prednosti organska proizvodnja maline, ima i nekoliko ključnih ograničenja.

Tako, na primer, kad je u pitanju planiranje organske proizvodnje maline, trebalo bi voditi računa o sledećem:
– dostupnost organskog sadnog materijala
– ko će proizvoditi organsku malinu kad je njena cena na tržištu malo veća od cene maline u konvencionalnoj proizvodnji
– koliki je realan iznos cene za plodove maline proizvedene u organskom konceptu da bi proizvođač imao identične prihode onom kod konvencionalne proizvodnje
– kako sprečiti bolest poznatu kao trulež plodova maline tokom godine sa obilnim padavinama
– da li postoji rešenje u organskom konceptu za bolest truleži korena (fitoftora) koja predstavlja jedan od najvećih problema u konvencionalnoj proizvodnji

Organska proizvodnja maline je poseban koncept u pogledu agro i pomotehničkih tretmana, ali striktno ograničen na prirodnost i maksimalno očuvanje životne sredine. Prinosi kod organskog koncepta proizvodnje maline na terenu je varijabilan, ali sigurno dosta manji nego u konvencionalnoj proizvodnji, a cena kilograma plodova je malo veća od plodova u konvencionalnoj proizvodnji.

Pored toga, određeni broj proizvođača koji se bave organskom proizvodnjom maline iz godine u godinu se suočavaju sa sušenjem biljaka i gubitkom malinjaka usled truleži korena za koju i najsavremenija poljoprivreda ne nudi potpuna rešenja.

Sigurno je da su plodovi maline proizvedeni u organskom konceptu prihvatljiviji za potrošače, ali da li je takav sistem pogodan za proizvođača koji ne samo da nije konkurentan, već često mora da napusti navedeni koncept, ostaje jedno od najvećih pitanja prilikom organizacije ovog koncepta.

Organska proizvodnja maline vrlo je zahtevna, posebno u pogledu radne snage. Zbog toga bi trebalo istaći da poljoprivredni proizvođači koji žele da se bave organskom proizvodnjom maline treba da su dobri konvencionalni proizvođači kako bi znali koja su ograničenja u okviru organske proizvodnje. Takođe organski plodovi maline moraju unapred imati osigurano tržište, odnosno plasman, što je vrlo bitno prilikom planiranja organske proizvodnje.

Izvor: dipl. inž. Nebojša Brzaković, PSSS Užice

Foto: Pixabay, Free Images


reklama