Posmatrano sa gledišta delovanja u uslovima slobodnog tržišta, najbolji je onaj oblik imovine koji daje najbolje ekonomske i finansijske prinose.

Na osnovu iskustava u svetu, a koja se odnose na najefikasnijoj upotrebi zemljišta, najčešće je onaj proizvođač koji je i vlasnik zemljišta i najbolji primer. Osnovni motiv ovakvih proizvođača je da poboljša svoj ekonomski položaj, prinos uloženih sredstava i svoj dohodak.

Privatno vlasništvo podstiče i motiviše na rad, ulaganja jer kao rezultat toga dobija profit. Time se podstiču inovacije koje utiču i na širu zajednicu, utiču na makroekonomsku politiku, kao i na rešavanje društvenih problema šire zajednice.

U poljoprivredi kao i u drugim sektorima privatni sektor polazi od najpre ličnih ciljeva i koristi preuzimajući tako rizike budućih investicija. Vlasništvo nad zemljištem donosi stabilnost, izvesnost i omogućava proizvođaču da donosi dugoročne odluke za svoja ulaganja od kojih očekuje buduću korist. Na taj način uspostavlja stabilnu vezu između vlasništva-ulaganja-koristi.

Privatno vlasništvo zemljišta je značajno za finansiranje i proces kreditiranja po realno nižim kamatama što deluje na uvećanje proizvodnje, ulaganja i samog profita.

Izvor: dipl. inž. Biljana Janjić, PSSS Čačak

Foto: Free Images