Prekalemljivanje voćaka

140

Današnju voćarsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavajućeg kvaliteta, pa se tada vrši zamena sorte.


Cilj prekalemljivanja je zamena jedne sorte drugom radi povećanje rodnosti ili poboljšanja sortnog kvaliteta. Osim toga prekalemljivanje se radi i u slučajevima kada se u zasad želi uneti sorta koja je bolji oprašivač ili kad rano cvetnu sortu želimo da zamenimo kasnocvetnom.

Na taj način se u najkraćem vremenu i sa najmanje troškova rešava pitanje zamene sorte pri čemu stablo ostaje na stalnom mestu.Prekalemljene sorte mogu za kratko vreme da formiraju novu krunu i brzo stupe na rod. Najčešće se prekalemljuju jabuke i kruške, mada se prekalemljivanje primenjuje i kod drugih voćnih vrsta.

Prekalemljivanje se vrši na mladim zasadima, ali može se raditi i u starijim, do dvadesete godine starosti, mada se bolji efekti postižu ukoliko su voćke mlađe. Mora se voditi računa da se sorte koje se prekalemljuju podudaraju u pogledu bujnosti , vremenu cvetanja i završetku vegetacije.

Tokom zime voćke treba pripremiti za prekalemljivanje. Na starijim stablima sve grane skratiti tokom zimskog perioda, a prekalemljivanje obaviti obično krajem februara ili početkom marta. Kod mlađih stabala prekraćivanje grana obavlja se prilikom prekalemljivanja. Presek grana se osveži u momentu prekalemljivanja, a to je najčešće u fazi početka vegetacije, neposredno pred cvetanje.

Prekalemljivanje se može uraditi direktno na deblu, prvim ramenim granama i u kruni. Biraju se grane debljine 3-5 cm, i obavezno je ostaviti 2-3 grančice koje su niže po položaju u odnosu na mesto kalemljenja jer one treba da obezbede hranu do prijema okaca i štite deblo od ožegotina i sunca.

Prekalemljivanje jabučastih voćnih vrsta i šljive vrši se u drugoj polovini marta .Osim toga može se kalemiti i u avgustu na spavajući pupoljak. Kalemljenje se obavlja na isečak, pod koru ili u procep.

Kad se obavi kalemljenje najbolje je preseke grana i kalem grančica premazati kalem voskom. Najbolje rezultate u praksi je pokazalo kalemljenje na isečak jer se najbrže stvara kalus. Ukoliko ne dođe do prijema, u avgustu se može ponoviti na spavajući pupoljak.

Zemljište u zasadu posle prekalemljivanja treba održavati, uklanjati korove, orezivati, vršiti redovnu zaštitu i đubriti NPK đubrivima.

Izvor: Poljoprivredne stručne službe Srbije
Foto: Cover Images


reklama