Prihrana pasulja

308

Tokom vegetacije pasulj iznese iz zemljišta velike količine glavnih elemenata ishrane, a naročito je velika potrošnja azota, kao i kod svih zrnastih mahunarki.

U proizvodnji pasulja za ishranu biljaka koriste se mineralna hraniva, dok se upotreba organskih hraniva preporučuje na zemljištima manje plodnosti i kisele reakcije.

Pasulj povoljno reaguje i na produženo delovanje stajnjaka unesenog pod predusev. Za potpunu ishranu biljaka upotrebljavaju se kompleksna NPK mineralna hraniva, a količina i odnos glavnih elementa ishrane zavise od prirodne plodnosti zemljišta i aktivnosti azotofiksatora. U cilju postizanja visokih prinosa, u zemljište bi trebalo uneti 30-50kg/ha azota, 70-80 kg/ha fosfora i 50-60 kg/ha kalijuma.

Celokupna količina mineralnih hraniva unosi se u zemljište pre setve pasulja, i to pri osnovnoj obradi i predsetvenoj pripremi zemljišta. U početku vegetacionog perioda pasulja bi trebalo proveriti – da li su na korenovima formirane kvržice sa bakterijama azotofiksatorima. Ukoliko je izostalo formiranje kvržica, neophodno je usev prihraniti sa oko 150 kg/ha krečnog amonijum nitrata (KAN-a).

Izvor: magistar Ljiljana Vuksanović, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay, Free Images


reklama