Prihranjivanje pčela

764

Mnogi pčelari imaju dilemu – da li prihranjivati pčele ili ne, i, ako ih prihranjuju, čime to da čine i kad?

Iskustva su podeljena, a mišljenja različita, pa se sa sigurnošću ne može dati pravi odgovor na ova pitanja, ali bi ovom problemu trebalo pokloniti određenu pažnju.

Kad bi sve bilo idealno, med koji pčele proizvedu tokom godine trebalo bi ostaviti i za njihovo prezimljavanje i prolećni razvoj. Ako se pčelarstvom bavimo iz ekonomskih razloga, veći deo meda se vrca, dok ostali deo ostavljamo pčelama. Zato je važno da taj deo koji uzme za sebe, pčelar nadoknadi pčelama nekom zamenom.

Kod nas je to najčešće šećerni sirup. Njegovo spravljanje je veoma jednostavno – u toploj (ne vreloj) vodi rastopi se 1 kg šećera na 1 l vode, sačeka da se ohladi (mada može i mlak) i sipa se u hranilice.

Sa ovog aspekta, imajući u vidu cenu meda, prihranjivanje je sasvim opravdano. Sa aspekta pčela baš i nije. Istraživanja su pokazala da se pčele dosta potroše prerađivanjem šečernog sirupa i da su društva hranjena isključivo sirupom u prolećnom razvoju dosta slabo napredovala i imala manji broj zimskih pčela za razliku od društava koja su imala dovoljno meda iz prirode. To govori u prilog tvrdnji da pčele treba prihranjivati samo i isključivo medom dobijenom na paši.

Ako želimo da nekako pomirimo ova dva principa, da i pčelarima i pčelama bude dobro, predlog je da se ni u kom slučaju sav med iz prirode koji pčele naprave ne vrca , već da se ostavi onoliko koliko je potrebno za zazimljavanje pčela. Te količine su različite i zavise od načina pčelarenja i tipa košnica. Za društva u LR košnici minimum bi bio 16 kg meda, a za društva u DB košnici najmanja prihvatljiva količina za dobro prezimljavanje ne bi smela da bude manja od 20 kg.

U proleće, kad želimo da pospešimo razvoj pčelinjih društava, trebalo bi pribeći prihranjivanju koristeći šećerni sirup ili pogače. Ovim postupkom se podstiče matica da pojačano leže. Prihranjivanje se preporučuje i u slučajevima kad nema paše i postavlja se pitanje opstanka društva.

Izvor: zdravasrbija.com/dipl. Ing. Svetislav Marković

Foto: Pixabay


reklama