Prihvatljive investicije u sektorima voćarstva i povrtarstva za drugi javni poziv za Meru 3

50

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je 18. decembra drugi javni poziv za IPARD bespovratna sredstva koji se odnosi na investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – MERA 3.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća.

Visina podsticaja za firme je od 50 do 60 odsto, u zavisnosti od toga da li se investira samo u izgradnju i novu opremu ili se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Iznos bespovratnih sredstava u sektoru voća, povrća i mesa od 10.000 do 1.000.000 evra, a za sektor mleka od 10.000 do 2.000.000 evra. Minimalan iznos podsticaja je 10.000 evra. Iznos podsticaja je 50% od prihvatljivih troškova za investiciju.

Maksimalan iznos podsticaja u sektoru mleka koji može ostvariti jedan korisnik je 2.000.000 evra, a u sektoru prerade voća, povrća i mesa do 1.000.000 evra.

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je od 18. decembra 2018. godine do 11.marta 2019. godine.

LISTA PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA I TROŠКOVA ZA DRUGI JAVNI POZIV ZA MERU 3

OPŠTI TROŠAК koji je prihvatljiv:

– Troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije, kao što su (naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade)
– Troškovi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu
– Troškovi pripreme dokumentacije za IPARD podsticaje (konsultantske usluge)
– Studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi

SEКTOR VOĆA I POVRĆA:

– Izgradnja objekata za preradu (objekti za skladištenje sirovina, pranje/čišćenje, sortiranje, preradu, konzerviranje, sušenje, zamrzavanje analizu gotovih proizvoda itd.) za voće, povrće; objekata za skladištenje ambalaže, aditiva i gotovih proizvoda, objekata za pranje i čišćenje
– Postrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, grejanja i prevenciju zagađenja vazduha, sporedni energetski objekti; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem
– Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije, laboratorije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)
– Izgradnja objekata za preradu poluproizvoda i tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevenciju zagađenja vazduha
– Izgradnja postrojenja za prozvodnju energije iz obnovljivih izvora sa maksimalnim kapacitetom godišnje potrošnje energije u okviru poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu / od postrojenja do objekta
– Izgradnja mreže unutrašnjih puteva i parking mesta unutar prostora u vlasništvu preduzeća/gazdinstva
– Oprema za sušenje i/ili pranje, čišćenje i sortiranje
– Oprema i uređaji za preradu, pakovanje, obeležavanje i privremeno skladištenje, uključujući linije za punjenje, mašine za pakovanje, mašine za obeležavanje i druga specijalizovana oprema
– Oprema za termičku obradu (sterilizacija/pasterizacija/blanširanje)
– Oprema i uređaji za hlađenje i zamrzavanje
– Oprema za veštačku ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grejanje objekata za preradu i skladištenje
– Oprema za prevoz voća i povrća (boks palete, plastični kontejneri itd.)
– Uređaji za prevoz u krugu objekta u skladu sa zahtevima projekta
– Oprema i uređaji za tretman otpadnih voda (fizički, hemijski i biološki tretman), upravljanje otpadom i sprečavanje zagađenja vazduha
– Oprema za prevenciju zagađenja vazduha i obnavljanje rastvarača
– Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u operativnim objektima i sanitarnim prostorijama (uključujući tuševe), oprema za prostorije za smeštaj garderobe, oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odeće i obuće
– Oprema za prijem sirovina
– Laboratorijska oprema, isključujući staklariju (integralni deo projekta)
– Oprema za detekciju metala i/ili drugih fizičkih rizika
– Oprema za skladištenje sirovina i gotovih proizvoda, u skladu sa zahtevima projekta

Zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora. Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30, kao i u svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama.

Izvor: dipl. inž. Sanja Čokojević, PSSS Knjaževac

Foto: californiadriedplums.org, Free Images


reklama