Principi organskog stočarstva

22

U organskoj stočarskoj proizvodnji prevencija bolesti životinja se zasniva na izboru odgovarajućih rasa, odgovarajućim postupcima gajenja, ishrani visoko kvalitetnom hranom za životinje, telesnom aktivnošću, odgovarajućem broju životinja po jedinici površine i držanjem životinja u higijenskim uslovima.

U preventivne svrhe, u organskoj stočarskoj proizvodnji ne mogu se koristiti hemijski sintetizovani veterinarski medicinski proizvodi, antibiotici i hormoni i slične supstance koje se koriste za kontrolu reprodukcije ili u druge svrhe, osim u slučajevima koji se odnose na veterinarsko lečenje.

Zgrade, objekti za smeštaj životinja, oprema i pribor koji se koristi u organskoj stočarskoj proizvodnji potrebno je redovno čistiti i dezinfikovati na propisan način, kako bi se sprečilo širenje zaraze i razmnožavanje organizama koje prenose bolesti, a izmet, urin i nepojedena ili prosuta hrana treba da se redovno uklanjaju, kako bi se neprijatni mirisi, kao i prisustvo insekata i glodara sveli na najmanju meru.

Ako se pored primene preventivnih mera životinja razbole ili povrede, treba odmah otpočeti sa lečenjem i ako je potrebno, izolovati ih. U lečenju životinja prednost nad hemijski sintetisanim lekovima ili antibioticima imaju fitoterapeutski, homeopatski i imunološki proizvodi, hrana za životinje mineralnog porekla pod uslovom da je njihovo terapeutsko dejstvo delotvorno kod određene vrste životinja i u lečenju određenih bolesti.

Životinje mogu imati maksimalno 3 tretmana godišnje lekovima ili antibioticima, inače gube status životinja iz organske proizvodnje i moraju ponovo da prolaze period konverzije.

Foto: Cover Images


reklama