Priprema bentonita za bistrenje vina

801

Bentonit je vrsta gline koja se često upotrebljava u procesu bistrenja i proteinske stabilizacije belih i roze vina, tokom fermentacije i finalizacije vina. 

Do pojave zamućenja vina dolazi usled prelaska termolabilnih belančevina u nerastvorljivo stanje. Stoga je neophodno vršiti bistrenje vina pre razlivanja u boce, ukoliko su one namenjene dužem čuvanju.

Dozacija bentonita obično iznosi između 40 i 100 g na 100 l vina. To, naravno, zavisi od mutnoće, vrste vina i naboja čestica, pa je veoma teško isprva pogoditi pravu količinu. Zato treba naglasiti da se počinje od manje doze, a po potrebi se tretiranje ponavlja jačom dozom bentonita ili nekog drugog bistrila.

Pre upotrebe, bentonit treba rastvoriti u vodi, ili još bolje – u mešavini vode i vina, i to u odnosu 1:10. Otopinu treba ostaviti da bubri preko noći, uz povremeno mešanje, pre nego što se ulije u bačvu. Nakon spajanja vina i bentonita, potrebno je 7 do 15 dana da se završi proces bistrenja. Taj proces je potrebno ispratiti tokom datog perioda, i u zavisnosti od efekta, po potrebi ponoviti.

Izvor: vinogradarstvo.com (dipl. inž. Neno Ivančan)

Foto: Pixabay


reklama