Priprema sadnje krompira sečenim krtolama

54

U proizvodnji konzumnog i ranog krompira često se, zbog nedostatka deklarisanog sadnog materijala, koriste sečene krtole.

Oko 30 odsto krtola je veće od 55 milimetara i prosečne mase preko 90 grama, pa ih proizvođači dele na polovine, trećine i četvrtine.

Tom prilikom trebalo bi imati u vidu da je za sadnju optimalni prečnik 28-55 milimetara, a težina 50-80 grama.

Prema rečima stručnjaka, sečenje je nepoželjno jer se smanjuje prinos kasnog krompira i povećava opasnost od širenja bolesti. Ipak, ako je to neophodno, trebalo bi se pridržavati određenih pravila.

Pažnju treba obratiti na raspored okaca, tako da na svakom isečenom delu ostanu najmanje dve ili tri dobro razvijene klice. Krtole ne treba saditi odmah posle sečenja, već ostaviti 20-30 dana na 14-18 stepeni, pri vlažnosti vazduha 90-95 odsto i na dnevnoj svetlosti.

U tom slučaju na sečenom delu se hvata pokorica i smanjena je mogućnost infekcije.

Pre sečenja treba dezinfikovati alat dvoprocentnim rastvorom formalina. Tako će se sprečiti širenje gljivičnih bolesti poput raka krompira, bele noge, plamenjače, prašne krastavosti, gangrene. Onemogućava se i razvoj obične krastavosti i crne noge, koje izazivaju bakterije, kao i brojnih viroza.

Ako se u toku skladištenja sečenih krtola pojavi neki od ovih uzročnika bolesti pre sadnje, potrebno je upotrebiti preparate na bazi cineba ili mankozeba.

Foto: Cover Images


reklama