Priprema senaže kasnog otkosa trava i leguminoza

105

Posle poslednjih padavina došlo je do porasta mase trava i leguminoza što bi trebalo iskoristiti za pripremu kvalitetne kabaste stočne hrane.

Pošto je sušenje mase, zbog kratkog dana i jakih rosa, praktično nemoguće, preporuka je priprema senaže. S druge strane poželjno je masu trava i leguminoza skinuti pre zime kako ne bi došlo do velikih oštećenja na usevima od strane miševa.

Tehnologija pripreme senaže ne razlikuje se od pripreme od prvog otkosa. Masu trava i leguminoza prvo pokositi i skupiti na otkose i ostaviti da provene 24 časa. Sutradan, nakon spadanja rose, masu pokupiti i seckati silo-kombajnom na dužinu odreska od 1 cm. Tako seckanu masu sabiti u pripremljeni objekat. Sabijanje mase trebalo bi da bude bolje nego sabijanje kukuruzne silaže jer se masa trava nešto teže sabija.

Ukoliko u siliranoj masi preovlađuju leguminoze, onda je obavezno dodavati kukuruznu prekrupu u količin od 7-10 odsto od ukupne mase u slojevima posle svake prikolice pre gaženja. Na ovaj način se obezbeđuje optimalna količina šećera za mlečno-kiselinsko vrenje.

Ukoliko u masi za silitanje ima više trava ili ima približno isto trava i leguminoza, onda nije potrebno ništa dodavati nego masu samo dobro sabiti u objektu.

Upotreba inokulanata nije neophodna, ali je poželjna zbog manjeg grejanja silirane mase posle otvaranja silo-objekta.

Ovako pripremljena senaža može da ima i do 20 odsto proteina u masi, što dozvoljava smanjenje upotrebe koncentrata u obroku preživara, pa je samim tim i ekonomski efekat ukupne proizvodnje mnogo bolji.

Izvor: dipl. Ing. Boban Rosić, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, Kruševac

Foto: poljoinfo.com


reklama