Priprema senaže od prvog otkosa leguminoza

417

Tradicionalni način spremanja sena kod nas – konzervisanjem lucerke, deteline i travno–leguminoznih smeša – je prirodno sušenje na suncu. Pored ovog, postoji i drugi način, mada nedovoljno poznat, a to je konzervisanje zelene mase spremanjem silaže ili senaže.

Najveći problem pri sušenju prvog otkosa za seno jesu česte kiše u maju, kao i visoka vlažnost vazduha i zemljišta. Pored toga, biljke iz prvog otkosa odlikuju se grubljim stablom i manjim učešćem lišća u ukupnoj biljnoj masi. U takvoj masi, lišće se brže suši u odnosu na stablo, a presušeno lišće se lako kruni i otpada, a sa njim se gubi i najhranljiviji deo biljke.

Ukoliko u međuvremenu pada kiša, pokošena masa ostaje na zemlji, ispiraju se hranljive materije i masa truli. Zbog nabrojanih problema, neki od naših farmera prvi otkos leguminoza konzeviše u formi senaže. Međutim, priprema senaže lucerke nije tako jednostavan postupak kao što je siliranje cele biljke kukuruza.

Leguminoze sadrže znatno manje šećera i znatno više proteina i mineralnih materija, te se siliranje ne može izvesti uobičajenim postupkom. Otežavajuća okolnost je visok sadržaj vlage, koji može da bude 80%. Jedini način da se od ove kulture dobije kvalitetna silaža jeste da se pokošena masa pre siliranja prosuši do nivoa vlage od oko 60%. Dužina trajanja sušenja zavisi od inteziteta sunčeve toplote i može da iznosi od nekoliko sati do više jednog dana.

Osnovni problemi pri spremanju silaže od prosušenog materijala je otežano sabijanje, jer je prosušeni materijal dosta elastičan i stalno se podiže. Zbog toga bi prosušenu masu trebalo usitniti. Praktične preporuke su da pri korišćenju zelene lucerke za siliranje dužina seckanja bude 3 – 5 cm. Pre samog početka gaženja mase obavezno je masu lucerke pomešati sa oko 7%, od ukupne mase, kukuruzne prekrupe kako mi se obezbedila dovoljna količina šećera za proces konzervisanja. Naročitu pažnju trebalo bi obratiti na što bolje gaženje u cilju istiskivanja vazduha, dobro pokrivanje folijama, kao i dodatno opterećenje silirane mase.

Izvor: dipl. inž. Radojka Nikolić, PSSS Kruševac

Foto: Pixabay, Free Images


reklama