Priprema suvog zemljišta za setvu

13

Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, većina ratara neće moći blagovremeno i kvalitetno da obavi klasičnu obradu oranica, već će biti prinuđeni da primene, takozvanu, redukovanu obradu zemljišta.

Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje načini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno naći najbolje rešenje bez klasičnog oranja.

Najvažnije je dobro usitniti žetvene ostatke i pripremiti sloj od 10 cm, gde je moguće klasičnom sejalicom ubaciti seme.

U te svrhe koriste se uglavnom teške tanjirače, zupčaste i rotacione drljače, razni valjci, kultivatori i razrivači.

Već godinama postoje različita mišljenja o redukovanoj obradi, ali je sigurno da redukovana obrada i direktna setva mogu smanjiti troškove proizvodnje za skoro polovinu, pre svega, u potrošnji goriva. Za klasičnu obradu potrebno je četrdesetak litara po hektaru, a za direktnu setvu skoro četiri puta manje. U prilog redukovanoj obradi ide i činjenica da poljoprivrednici sve više uviđaju da osnovni kriterijum uspešnosti proizvodnje na gazdinstvu nije prinos poljoprivrednih kultura po hektaru, već profit.

Kod tanjiranja je važno da opterećenje po jednom disku bude oko 60 kilograma, što je dovoljno za usitnjavanje biljnih ostataka od kukuruza.

Izvor: Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


reklama