Priprema traktora za prolećnu sezonu

122

Održavanje traktora pre početka rada, odnosno puštanja u rad posle zimskog perioda mirovanja nije komplikovan process ukoliko je kvalitetno urađena priprema pre zime.

U tom periodu je bilo poželjno da je traktor bio postavljen na podmetače (klocne) zbog zaštite guma, pa je sada potrebno mašinu spustiti na ravnu, tvrdu podlogu i proveriti pritisak u gumama. Zatim treba ugraditi akumulator, proveriti nivo elektrolita koja mora biti 1 centimetar iznad ploča – elektroda, a ako nije, treba dodati destilovanu vodu i spojiti kablove (+,-). Ukoliko je akumulator novije proizvodnje gde se ne dosipa elektrolit, trebalo bi proveriti nivo napunjenosti i ako je prazan dopuniti ga na elektro ispravljaču. Isto tako treba proveriti nivo ulja u motoru, transmisiji/hidraulici traktora i prečistaču vazduha.

Ako je u rezervoaru goriva bilo malo, sada se dopunjujue do maksimuma. Treba obratiti pažnju na čistoću goriva, posebno ako se puni iz vlastite cisterne. Opasno je ako se posle punjenja rezervoara eventualne zaostale kapljice goriva ne uklone suvom krpom (pamučni pucval). Razlog tome je i osetljivost na nečistoće uređaja za dovod goriva kod dizel motora, koja uzrokuju česte zastoje rada motora traktora.

Poljoprivredna mehanizacija se sastoji od mnogobrojnih mašina, oruđa i aparata koji u današnje vreme neprestanog napretka u tehničkom i tehnološkom smislu postižu vrlo visoke cene koštanja, koje moraju opravdati svojom pouzdanošću, preciznošću, učinkom I jednostavnošću u radu. Da bi to postigli u velikoj meri je zaslužan čovek – rukovaoc mašinom, koji mora biti osposobljen za rad sa skupom poljoprivrednom mehanizacijom, a koja obuhvata redovno i kvalitetno održavanje. Od tako obučenog proizvođača možemo očekivati da će svoj posao obavljati odgovorno i sa zadovoljstvom, a rezultat toga će biti veća proizvodnja i veći profit.

Izvor: dipl. Ing. Željko Lazić, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay


reklama