Priprema zemljišta za podizanje zasada voća

384

S obzirom na to da je jesen idealno vreme za podizanje novih voćnjaka, u ovom periodu posebnu pažnju treba posvetiti izradi plana zasada i pripremi zemljišta za sadnju. Proizvođači moraju imati na umu da se sve greške napravljene prilikom podizanja voćnjaka kasnije ne mogu ispraviti ili je ispravka toliko spora, teška i skupa da je to apsolutno neisplativo. Naravno, to neminovno rezultira smanjenim prinosom, i na kraju – ekonomskom štetom. 

Izrada plana podrazumeva određivanje rednog i međurednog rastojanja, a u zavisnosti od odabrane sorte i podloge , kao i raspoložive mehanizacije. Sadnji voća predhodi i izrada sortne kompozicije, pri čemu treba voditi računa o vremenu cvetanja , kao i odnosima oprašivanja i oplođenja pojedinih sorti.

Priprema se odnosi pre svega na uređenje zemljišta, ali i obradu sa đubrenjem. Uređenje zemljišta podrazumeva krčenje rastinja, vađenje panjeva, uklanjanje velikog kamenja, nivelaciju terena ukoliko je potrebno, uređenje puta. Zakorovljene površine treba u drugom delu vegetacije tretirati herbicidima, a zatim kroz dvadesetak dana izvršiti duboko oranje. Ukoliko se sade bujnije sorte na bujnijim podlogama , neophodno je odraditi rigolovanje zemljišta. Kod slabobujnih podloga nije neophodno raditi rigolovanje.

Pre meliorativnog ili osnovnog đubrenja treba izvršiti analizu zemljišta. Osnovno đubrenje se vrši neposredno pred sadnju i to u trake. Trake određuju kolci (vizirke ) koje smo pobili nakon razmeravanja redova.

Zgorelo stajsko đubrivo, i to polovina od predviđene količine, unosi se neposredno pred oranje i rastura se u trake širine 1,0-1,2 m u rednom prostoru. Preko stajnjaka se rastura i polovina predviđene količine mineralnog đubriva, i pristupa se oranju cele površine. Preporučena dubina oranja je do 35 cm. Ukoliko se prilikom oranja primete larve gundelja ili žičnjaci, potrebno je dodati zemljišni insekticid. Nakon oranja, preporučuje se tanjiranje ili freziranje njive.

Neposredno pred sadnju treba uneti preostalu količinu stajnjaka i mineralnog đubriva, i obaviti freziranje samo rednog prostora, odnosno trake sa razbacanim đubrivom. Sadnja počinje otvaranjem brazdi u pravcu pobijenih kolaca plugovima do dubine 20-25 cm. U pracu redova pobijaju se kočići za koje se veže kanap na visini od 20 cm koji određuje pravac redova.

Sa korena sadnice se odstrane sve polomljene ili oštećene grane, a zatim se koren uranja u mešavinu sveže goveđe balege, ilovače i vode u odnosu 1:2:1.

Dubina sadnje treba da bude na istoj visini kao što su sadnice bile u rastilu. Spojno mesto treba da bude 15- 20 cm iznad zemlje. Zemlju oko sadnice dobro ugaziti i pri tome držati sadnicu uz postavljeni kanap u pravcu reda.

Po sadnji dobro je svaku sadnicu zaliti sa po 10 l vode.

 

Foto: Free Images

 


reklama