Ako je moguće, sa pripremom zemljišta na kojem bi gajili maline, trebalo bi započeti bar dve godine pre sadnje.

Pošto je malina višegodišnja biljka, priprema zemljišta mora se obaviti pravilno i blagovremeno. Dobro pripremljeno zemljište trebalo bi da omogući dobar prijem sadnica i normalan porast izdanaka, a to je preduslov za obilno i redovno rađanje.

Za vreme pripreme zemljišta za podizanje malinjaka potrebno je uništiti korov, izvaditi žile i panjeve. Zatim bi zemljište trebalo obogatiti humusom unošenjem stajnjaka ili zelenišnim đubrenjem, a posle toga obaviti oranje i ravnanje površine, kao i parcelisanje zemljišta.

U zavisnosti od sistema gajenja, tipa zemljišta i njegove plodnosti, podešava se đubrenje.

Pre zasnivanja zasada potrebno je izvršiti agrohemijsku analizu zemljišta i na osnovu rezultata izvršiti meliorativno đubrenje. Zemljište za podizanje malinjaka ore se dva do tri meseca pred sadnju na dubini 30-40 cm.

Posle dubokog oranja trebalo bi baciti 20.000 do 50.000 kg/ha stajnjaka (ako se sadnja obavlja u jesen), a onda ponovo plitko preorati ili preći tanjiračom. Istovremeno sa stajnjakom, pre sadnje trebalo bi rasturiti i oko 500 kg/ha super fosfata, 800 kg/ha kalijum sulfata i 200-400 kg/ha amonijum sulfata. Količina đubriva koja će se upotrebiti zavisi od plodnosti zemljišta što se utvrđuje, kako je već navedeno, agrohemijskom analizom zemljišta.

Izvor: dipl. inž. Srećko Vukašinović, PSSS Niš

Foto: Pixabay, Agro TV