Priprema zemljišta za sadnju malina

260

Ako je moguće, sa pripremom zemljišta na kojem bi gajili maline, trebalo bi započeti bar dve godine pre sadnje.

Pošto je malina višegodišnja biljka, priprema zemljišta mora se obaviti pravilno i blagovremeno. Dobro pripremljeno zemljište trebalo bi da omogući dobar prijem sadnica i normalan porast izdanaka, a to je preduslov za obilno i redovno rađanje.

Za vreme pripreme zemljišta za podizanje malinjaka potrebno je uništiti korov, izvaditi žile i panjeve. Zatim bi zemljište trebalo obogatiti humusom unošenjem stajnjaka ili zelenišnim đubrenjem, a posle toga obaviti oranje i ravnanje površine, kao i parcelisanje zemljišta.

U zavisnosti od sistema gajenja, tipa zemljišta i njegove plodnosti, podešava se đubrenje.

Pre zasnivanja zasada potrebno je izvršiti agrohemijsku analizu zemljišta i na osnovu rezultata izvršiti meliorativno đubrenje. Zemljište za podizanje malinjaka ore se dva do tri meseca pred sadnju na dubini 30-40 cm.

Posle dubokog oranja trebalo bi baciti 20.000 do 50.000 kg/ha stajnjaka (ako se sadnja obavlja u jesen), a onda ponovo plitko preorati ili preći tanjiračom. Istovremeno sa stajnjakom, pre sadnje trebalo bi rasturiti i oko 500 kg/ha super fosfata, 800 kg/ha kalijum sulfata i 200-400 kg/ha amonijum sulfata. Količina đubriva koja će se upotrebiti zavisi od plodnosti zemljišta što se utvrđuje, kako je već navedeno, agrohemijskom analizom zemljišta.

Izvor: dipl. inž. Srećko Vukašinović, PSSS Niš

Foto: Pixabay, Agro TV


reklama