Prirodni neprijatelji štetnih insekata

8

Predatori i parazitoidi su korisni insekti, koji zajedno sa gljivama, bakterijama i virusima predstavljaju prirodne neprijatelje štetnih insekata.

Predatori se hrane štetnim insektima. Najpoznatiji predatori su iz familija Coccinelida (bubamare), koji se pre svega hrane lisnim vašima. U toku svog života jedna bubamara pojede više stotina lisnih vaši i na taj način značajno smanjuje njihovu brojnost. Ishrana bubamara bazirana je i na drugim štetnim insektima. Ništa manje značajni predatori su i zlatooke (Chrysopidae), koje se hrane lisnim vašima, zatim stenice (Anthocoridae), vilinski konjic (Odonata), trčuljci (Carabidae)…

Parazitoidi su brojniji od predatora. Njihova uloga u regulisanju brojnosti štetnih insekata je velika. Oni polažu jaja u telo štetnih insekata ili na površini telesnog omotača. Po piljenju larve parazitoida se hrane domaćinom. Prema razvojnom stadijumu gde parazitiraju, svirstani su u: parazitoide jaja, larve, lutke i imaga. Najvažniji parazitoidi su muve iz familije Tachinidae, čije larve žive u telu parazitiranih insekata i parazitoidne osice iz familija Ichneumonidae, Braconidae i Chalcididae.

Intenzivna primena pesticida i korišćenje toksičnih insekticida sa širokim spektrom delovanja vrlo često dovodi do poremećaja biološke ravnoteže u prirodi u korist štetnih insekata. Poštovanje optimalnih rokova tretiranja i primena selektivnih pesticida prema preporuci PIS-a, je jedini način kojim se može sačuvati korisna entomofauna u voćnjacima, njivama i baštama.

Izvor: dipl. inž. Vulović Lidija, PSSS Kragujevac

Foto: Pixabay


reklama