Prisustvo cikade u negotinskim zasadima kupine

199

Na području delovanja RC Negotin zasadi kupine se nalaze u fazama razvoja od faze seme jasno vidljivo na plodnici do faze početak sazrevanja plodova, većina plodova je bele boje (BBCH 73-81). Vizuelnim pregledom zasada kupine na lokalitetu Samarinovac, registrovano je prisustvo imaga cikade Cicadetta montana complex, kao i oštećenja na rodnim granama usled polaganja jaja ove štetočine.

Cikade iz ove grupe imaju višegodišnje razviće, a odrasle jedinke žive od 2 do 6 nedelja. Na rodnim grančicama ženke prave oštećenja u vidi zareza u kojima polažu jaja. Na jednoj grančici može biti više zareza, usled čega dolazi do pucanja, lomljenja i sušenja rodnih grančica, a samim tim i značajnog smanjenja prinosa. Posle piljenja, larve se premeštaju u zemlju, gde nastavljaju svoj razvoj kroz pet larvenih stadijuma. Ovaj period traje i do deset godina. U tom periodu larve migriraju horizontalno i vertikalno, hraneći se korenom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoče oštećenja na rodnim grančicama, njihovo odsecanje, iznošenje iz zasada i spaljivanje u cilju redukovanja brojnosti ove štetočine.

Foto: PIS


reklama