Prisustvo vršne truleži na plodovima paprike

255

Zbog vrlo specifičnih uslova tokom ove proizvodne sezone (veliki broj dana sa temperaturom preko 30 °C i deficit padavina), na paprikama je do izražaja došla pojava vršne truleži na plodovima.

Kao posledica ovakvih, sušnih uslova u proizvodnji dolazi do slabijeg usvajanja kalcijuma od strane biljke te dolazi do pojave karakterističnih simptoma. Pošto kalcijum spada u slabo pokretljive elemente, simptomi nedostatka su vidljivi na mlađem lišću, a naročito na plodovima.

Simptomi se najviše uočavaju na vršnim delovima plodova u vidu malih vodenastih zona koje se povećavaju, menjaju boju u zelenkasto smeđu i na kraju pocrne. Neki plodovi poprimaju spljošten izgled usled ulegnuća.

U cilju smanjenja ove pojave, PIS preporučuje sprovođenje sledećih preventivnih mera:
– uraditi hemijsku analizu zemljišta, ukoliko je pH vrednost niža sprovesti kalcifikaciju
– kontrolisati  upotrebu azotnih đubriva
– redovno navodnjavanje
– pri uzgoju koristiti malč radi očuvanja vlažnosti zemljišta
– folijarnu prihranu đubrivima na bazi kalcijuma započeti pre cvetanja pa do pojave prvih plodova, jer posle pojave simptoma efekat je slabiji
– smanjiti stresne uslove usled nagle promene vlažnosti zemljišta.

Foto: PIS


reklama