Proizvođači živine u BiH traže ubrzanje aktivnosti u vezi izvoza u EU

6

Koordinacioni odbor živinara/peradara BiH na sastanku u Banjoj Luci zatražio je od nadležnih državnih institucija da se ubrzaju aktivnosti u vezi s odobrenjem izvoza peradi u EU.

Na sednici Koordinacionog odbora okupili su se vodeći proizvođači živinarskih/peradarskih proizvoda na tržištu BiH – predstavnici kompanija „Agreks”, „Madi”, „Perutnina Ptuj”, „Brovis”, „Iradia”, „Agromiks”, „Farme peradi Brčko”, Veterinarskog instituta „Dr. Vaso Butozan”, zatim predstavnici Zajednice živinara RS, Udruženja peradara BiH, te predstavnici USAID/Sweden FARMA II projekta.

– Ključni korak u narednom periodu je zahtevati od nadležnih institucija BiH da se pokuša ubrzati aktivnost na odobrenju izvoza u zemlje EU. U sklopu toga aktuelizovati zahtev za izvoz konzumnih i rasplodnih jaja u zemlje EU – poručili su živinari.

Oni su zatražili od nadležnih državnih institucija da u saradnji s proizvođačima hitno rade na rešavanju problema zbrinjavanja animalnog otpada. Također, zahtevaju poboljšanje uslova poslovanja, a naročito smanjenje poreza i doprinosa, kao i ukidanje parafiskalnih nameta.

– Istakli smo potrebu dostavljanja podataka o visini podsticaja proizvodnje, kako bismo tražili ujednačavanje podsticaja po nadležnosti od entiteta i Distrikta Brčko na jedinstvenom tržištu. Tražimo održavanje sastanka sa predstavnicima USAID/Sweden FARMA II projekta, a posebno želimo zagovarati partnerski odnos Veća ministara, kao i MVTEO, Ureda za veterinarstvo BiH, Agencije za sigurnost hrane, VTK BiH i ostalih nadležnih državnih organa BiH u rešavanju svih bitnih pitanja za proizvođače u ovom sektoru u BiH – zaključeno je na redovnom sastanku Koordinacionog odbora živinara/peradara BiH.

Izvor: FENA

Foto: Unsplash


reklama