Proizvodnja luka direktnom setvom

372

Gajenje crnog luka direktno iz semena veoma je rašireno. To je najekonomičniji način proizvodnje jer se postižu visoki prinosi uz najmanje troškove i uz primenu mehanizacije u najvećem stepenu.

Ova proizvodnja može uspeti samo na dobrom, strukturnom i plodnom zemljištu koje dobro drži vlagu. Zemljišta naših ravnica i rečnih dolina, veoma su pogodna za gajenje luka. Važno je da zemljište bude što manje zakorovljeno i podesno za navodnjavanje, jer bez navodnjavanja ovakav način gajenja u našoj klimi ne može da se održi. Neophodno je da zemljište bude pripremljeno na najbolji način.

Setva se obavlja što ranije u proleće, čim zemljište može da se pripremi. Tom prilikom se unose mineralna đubriva u količini od 50-60 kg azota i 50-60 kg fosfora. Đubriva se mogu uneti istovremeno sa setvom.

U zavisnosti od načina navodnjavanja i raspoloživih mašina, setva može biti na lejama ili ravnoj površini. Za jedan hektar potrebno je 6-7 kg semena, a koriste se one sorte koje pri ovakvom načinu proizvodnje daju najbolje rezultate. Setveni razmak može biti različit, a najčešće se seje u trake od po 3 ili više redova. Između traka ostavlja se razmak 50-60 cm, a između redova u traci 25 cm. Modernim povrtarskim sejalicama mogu se sejati dvostruki redovi široki 6-8 cm. Ovakve sejalice vrlo precizno polažu seme, te kasnije gotovo nije ni potrebno proređivanje biljaka. Seme se ulaže na dubinu od 8-15 mm.

Jedan od najvažnijih momenata je da se obezbedi nicanje semena, a ukoliko nema kiše mora se bez odlaganja primeniti navodnjavanje, jer se nikako ne sme dozvoliti stvaranje pokorice pošto su biljčice još male.

Pri ovakvom načinu gajenja crnog luka, efikasno suzbijanje korova je od presudnog značaja posebno u fazi od setve do formiranja 3-4 lista. Postoje mnogi herbicidi za njihovo uspešno suzbijanje pre i posle nicanja. Pre nicanja luka, iznikli korovi se mogu uništiti prskanjem Gramoksonom 3-5 l/ha, a posle setve, a pre nicanja Propaklor 8-10 l/ha, Propaklor T-50 + Gramokson 8-10 l/ha + 3-5 l/ha. Prskanje se obavlja nekoliko dana pre nicanja. Posle nicanja, kad biljčice razviju 3 lista, mogu se primeniti Mesaronil 2 kg/ha, Goal GE 1-1.5 l/ha. U drugoj polovini maja, kad biljke počnu da rastu, obavlja se prihranjivanje azotom i fosforom po 30-40 kg/ha, a najbolje ga je uneti pored redova.

Veoma je važno održavati vlagu u zemljištu, a najpovoljniji način je orošavanje, pri čemu bi usev trebalo zaštititi od plamenjače preventivnim prskanjem. Berba i sve ostalo se obavlja kao i kod luka koji se proizvodi iz arpadžika.

Izvor: dipl. inž. Gordana Rehak, PSSS Šabac


reklama