Proizvodnja organskog mleka

189

Organska proizvodnja mleka na globalnom nivou značajno je porasla u zadnjih pet godina, a vodeću poziciju u Evropi, kada je u pitanju ova vrsta proizvodnje, drži Nemačka.

Prednosti organskog mleka u odnosu na konvencionalno su znatno više vitamina, minerala u tragovima i mikronutrigena. Organsko mleko sadrži tri puta više omega-3 masnih kiselina nego mleko proizvedeno na konvencionalni način. Takođe u organskom mleku se ne mogu naći antibiotici, hormoni, mikotoksini teški metali i druge štetne materije.

U Evropi uzgoj krava na organskim farmama postaje sve značajniji iz godine u godinu. Statistički podaci Eurostata iz 2017. godine pokazuju da se broj organskih krava u Evropi povećao na više od 900 hiljada grla. Proizvodnja organskog mleka u Evropi je oko četri milijarde litara, što je otprilike 1,5% ukupne količine mleka koje se proizvode u Evropi. Tačan broj i obim organskog mlekarstva u Evropi se ipak ne može utvrditi, jer nedostaju podaci za neke zemlje, a u nekim statistikama se koriste samo procene.

Vodeća zemlje u proizvodnji organskog mleka u Evropi je Nemačka. Posle nje, na ovoj listi se nalaze Francuska, Austrija i Danska, a zatim Velika Britanija, Švedska i Italija.

Nemačka ima najviše organskih krava, i to uglavnom u južnom delu zemlje. Samo u toku 2017. godine populacija organskih krava u Nemačkoj povećala se na preko 200.000 grla. Shodno tome, povećala se i proizvodnja organskog mleka, i to sa 144.000 tona na preko 900.000 tona. U ovu statistiku pored kravljeg mleka ulaze i organsko ovčije i kozije mleko.

Najveća proizvodnja organskog mleka na farmi u regionu i treća po veličini u Evropi nalazi se u Srbiji u Čurugu, nedaleko od Novog Sada. Farma se prostire na površini od 32 hektara i ima 2.200 grla u organskom statusu, od čega su oko 1.000 grla muzne krave. Ukupna godišnja proizvodnja sirovog mleka iznosi 6.500.000 litara sirovog organskog mleka. Na farmi su zastupljene dve rase krava – holštajn i braun svis koje su poznate po kvalitetnom mleku. Za ishranu goveda koristi se sertifikovana organska ratarska proizvodnja koja se odvija na površini od 2.000 hektara.

Prema podacima Eurostata, jedina zemlja u kojoj je zabeležen drugačiji trend jeste Velika Britanija. U ovoj zemlji broj organskih krava opada, a samim tim i količine proizvedenog organskog mleka. Ovo se dešava prvenstveno zbog zatvaranja francuskog tržišta, za koje je Velikoj Britaniji proizvodila velike količine mleka, između ostalog i organskog.

Na osnovu ovih podataka može se zaključiti da je organska proizvodnja mleka šansa za veće mlekare da ostvare veću zaradu i obezbede lakši plasman mleka na zainteresovanim tržištima u okruženju i Evropi gde je organsko mleko traženo prelaskom na organsku proizvodnju.

Ipak, naša proizvodnja nije ni blizu proizvodnje Evropske unije, iz dva razloga: prvi je cena, jer su organski proizvodi skupi za prosečnu potrošačku korpu u Srbiji, a drugi razlog je što još uvek vlada generalno nepoverenje prema organskim proizvodima, što zbog manjka edukacije građanstva, što zbog manjka kontrole onih proizvođača koji deklarišu svoje proizvode kao “organske” ili “zdrave” bez ikakvog dokaza o načinu proizvodnje.

Za agrotv.net: mr Mladen Pavlović, PSSS Beograd

Foto: Pexels


reklama