Proizvodnja rasada lubenice i dinje

369

Rana proizvodnja lubenica i dinja kao toploljubivih biljaka u našim proizvodnim uslovima obavezno uključuje proizvodnju rasada, na taj način se skraćuje potrebno vreme za rast biljke na otvorenom polju.

Pod pojmom rasad podrazumevamo biljku u fazi kad ima 4 do 10 stalnih listova koja je proizvedena u zastićenom prostoru.

Rasad je potrebno proizvoditi po najvišim standardima kako u pogledu fitosanitarne ispravnosti tako i po biološkim osobinama i fiziološkom stanju.

Greške koje nastanu u proizvodnji rasada gotovo da ne mogu da se isprave u kasnijim fazama, bez obzira na sav trud i sva materijalna sredstva uložena u proces proizvodnje.

Uspešna rana proizvodnja lubenice i dinje podrazumeva proizvodnju zdravog rasada dobre kondicije što postižemo obezbeđivanjem optimalnih uslovi za rast i razvoj.

1. Svetlost

Jačina svetlosti i dužina trajanja svetlosti (dužina dana) je od izuzetne važnosti zbog neposrednog uticaja na ranostasnost i prinos. Nedostatak svetlosti može dovesti do izduživanja rasada. Ukoliko ne postoji mogućnost dopunskog osvetljenja treba smanjiti broj biljaka postavljenih na metar kvadratni kako bi svaka od njih što efikasnije koristila svetlost, najloni moraju biti čisti, da nema objekata koji zasenjuju plastenik.

2. Temperatura

Optimalne temperature vazduha zavise od biljne vrste i fenofaze razvoja biljaka. Optimalna temperatura za proizvodnju rasada je 25 stepeni, minimalna 14, a maksimalna 35 stepeni. U fazi nicanja optimalna temperature treba da je u intervalu 23 – 26 stepeni. Neposredno po nicanjua lubenice, optimalna temperatura u trajanju 7 do 10 dana trebalo bi da bude 17 do 20, a noćna 14 do 16 stepeni. U vreme intenzivnog porasta rasada lubenice dnevna temperature trebalo bi da se kreće od 22 do 26, a noćna od 16 do 18 stepeni.

3. Relativna vlažnost vazduha

U plastenicima je relativna vlažnost vazduha visoka i zbog toga dolazi do izduživanja rasada lubenica i dinja što je jako loše jer su takve biljke osetljivije na patogene i uticaj vetrova. Vlažnost utiče na razvoj patogena i pojavu bolesti i zato je neophodno da objekat ima dobro provetravanje kako bi se regulisala vlažnost vazduha. Vlažnost je potrebno održavati u granicama 75 do 85 odsto, što se postiže provetravanjem, najbolje u jutarnjim časovima.

4. Voda

Za zalivanje lubenica i dinje u rasadu idealna je tempratura vode od oko 25 stepeni, ali u praksi je to teško ostvarljivo pa zato treba paziti da temperatura vode za zalivanje ne bude niža od 18 stepeni. Voda za zalivanje ne bi trebalo da sadrži hlor. Norme zalivanja rasada lubenice treba da se kreće od 5 do 10 litara po kvadratu, i potrebno je uskladiti ih sa temperaturom. Najbolje je zalivati hranljivim rastvorom čime se ujedno podstiče i razvoj biljaka.

5. Supstrat

Supstrat je izuzetno važan faktor u gajenju rasada i on mora da zadovolji uslove u pogledu fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, što znači da mora biti lak, plodan, rastresit da ima veliku moć upijanja vode da bude topao. Takođe je bitno i da je dezinfikovan, da u sebi ne sadrži patogene kao i semena korova.

6. Dezinfekcija opreme i objekta

Objekat, čaše, kese, kontejneri i alatke sa kojima radimo neophodno je pred proizvodnju rasada lubenica i dinja pregledati i dezinfikovati.

7. Vreme setve

Vreme setve zavisi od planiranog vremena rasađivanja zato što starost rasada ne bi trebala da je veća od 35 dana kao ni mlađa od 25 dana. Kod planiranja vremena setve uzeti u obzir dužinu proizvodnje rasada i tako početi sa setvom maksimalno 35 dana pre očekivanog rasađivanja.

8. Dubina setve

Dubina setve, i za suvo i za naklijalo seme, je od oko 2 do 3 cm.

9. Prihranjivanje

Sa prihranjivanjem rasada lubenice i dinje trebalo bi započeti od formiranja prvog stalnog lista, i najbolje je raditi zalivanje hranjivim rastvorom. Folijarno prihranjivanje u početnim fazama proizvodnje rasada nije preporučljivo, kako bi se sprečilo preterano izduživanje hipokotilarnog dela, ali i ožegotine usled grešaka u koncentraciji. Zaštitu rasada početi sa sejanjem, kad supstrat zalivamo sa 0,25% rastvorom propamokarba (4 l/ha), a ostali tretmani vrše se prema potrebi.

10. Kaljenje

Desetak dana pred rasađivanje početi sa kaljenjem, kad se vrši postepeno prilagođavanje biljaka uslovima spoljašnje sredine.

Od pravilne nege zavisi kvalitet rasada lubenice i dinja, a samim tim i na formiranje prinosa. Dobro odnegovan rasad starosti 35 dana trebalo bi da poseduje dobro razvijen korenov sistem, potpuno formirano 6 do 8 pravih listova, da je kratak, snažnog i debelog stabla, što omogućuje brz prijem bez pojave ikakvog stresa za biljku i uspešnu proizvodnju.

 

Izvor: Poljoprivredne stručne službe Srbije

Foto: Cover Images


reklama